نقش و جایگاه شبکه‌های اجتماعی در جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دماوند عهده دار مکاتبات

2 هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دماوند

چکیده

قدرت نرم درسیاست خارجی غرب بویژه امریکا با توجه به اینکه رئیس جمهور از کدام حزب (دموکرات یا جمهوری خواه) باشد و به کدام مکتب علاقمند باشد، شرایط داخلی امریکا و نظام بین­الملل و موقعیت کشور هدف (کشوری که سیاست خارجی در مورد آن تدوین و اعمال می‌شود) متفاوت بوده است. ایران بعد از انقلاب اسلامی مورد خوبی برای اثبات این فرضیه است که نقش قدرت نرم در سیاست خارجی امریکا در برابر آن دردوره‌های مختلف به طورقابل ملاحظه­ای تغیر کرده است. قدرت نرم بازی در اذهان و قلب‌ها است که سلاح‌ها و تجهیزات مخصوص خود را دارد و این امکانات روز به روز پیشرفته‌تر و عملیاتی‌تر می‌شود و در قرن بیست و یکم کسانی از بازی قدرت برنده بیرون می‌آیند که بتوانند قلب‌ها را بیشتر و بهتر تصرف کنند. در جنگ نرم اگر رسانه، نقش زبان، قلم یا هر وسیله وابزاری در حفظ فرهنگ، آرمان وارزش‌های اخلاقی جامعه خود بکوشد، توطئه‌های دشمن را خنثی کرده و اگر برخلاف آن باشد، یعنی ارزش‌ها و باورهای غیرملی و فرهنگی غربی را تبلیغ و ترویج کند، ناخواسته سرباز دشمن شده است مهم­ترین عامل انتقال پیام به عموم مردم و واسطه تأثیر رسانه‌های همگانی بر مردم، نخبگان می‌باشد، لذا می‌توان نخبگان را در هر جامعه‌ای شمشیر دولبه‌ای دانست که هم می‌توانند نقش فرماندهی جنگ نرم علیه کشور را ایفا کنند و هم در صف فرماندهان، برای دفاع از کشور و مقابله دراین ستیز قرارگیرند. از این رو شناسایی آنها و به کارگیری توانمندی‌هایشان در صف ستیز با دشمن بسیار مهم و ضروری است.
سوال اصلی این تحقیق نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران است.
در پژوهش حاضر جامعه آماری 50 نفر از صاحب نظران علوم ارتباطات وعلوم سیاسی می‌باشند که به روش نمونه­گیری اتفاقی انتخاب گردیده‌اند. استخراج نتایج با استفاده از برنامه کامپیوتری کوانل صورت گرفته است و چون این برنامه امکان توزیع نرمال را فراهم می‌کند گویه‌ها به صورت پرسشنامه (حاوی 33 سوال) در اختیار پاسخگویان قرار گرفت. نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در جنگ نرم علیه کشورمان وجود دارد که البته کشورمان نیز در مقابله با این تهدید دارای ضعف است.
 
 

کلیدواژه‌ها