اخلاق در فضای مجازی: بررسی عوامل مرتبط با عضویت، میزان بازدید و ماندگاری افراد در گروه‌های اینترنتی غیر اخلاقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد عهده دار مکاتبات

2 استاد گروه علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی عوامل مرتبط با میزان بازدید از محتویات پیام در گروه­های اینترنتی غیراخلاقی یا پورنوگرافی می­پردازد. این هدف با توجه به ورود اینترنت به دنیای ارتباطی جوانان و در نتیجه دسترسی سریع، آسان و متنوع آنان به تصاویر، فیلم­ها و داستان­های پورنوگرافی در نظر گرفته شده است. روش پژوهش پیمایش و ابزار آن پرسشنامه بسته پاسخ اینترنتی بود. جامعه آماری را کلیه کاربران عضو اینترنتی غیراخلاقی تشکیل داده و پس از ارسال پرسشنامه به رایانامه این کاربران، تعداد 115 کاربر پاسخ­های خود را برای پژوهشگران ارسال نمودند. یافته­ها نشان می­دهد، بیشتر کاربران عضو این گروه غیر اخلاقی، مردان مجرد با میانگین سنی 26 سال بوده و بیشتر دارای مدرک کارشناسی و شغل آزاد هستند. 82 درصد کاربران کمتر از یک سال عضو گروه بوده و 80 درصد از طریق جستجو در اینترنت با این گروه آشنا شده­اند. 57 درصدکاربران عضویت در این گروه را به دیگران پیشنهاد می­دهند و 81 درصد نیز تمایل دارند به عضویت خود ادامه دهند. میانگین بازدید هفتگی کاربران از پیام­های ارسالی گروه 7.13 بار است. 80 درصد به موضوعات پورنوگرافی علاقه داشته و 82 درصد از مطالب پورنو رضایت­مندند. 60 درصد کاربران از طرف اطرافیان نظارت نمی‌شدند. همچنین نتایج نشان داد کاربرانی که به موضوعات پورنوگرافی بیشتر علاقه­مند هستند، بیشترین بازدید از محتویات غیراخلاقی را دارند. سن، تحصیلات و رضایت از گروه اینترنتی با میزان بازدید از محتویات غیراخلاقی گروه رابطه مستقیم و معنادار داشت. میانگین بازدید از محتویات غیراخلاقی گروه در مردان بیشتر از زنان، و مجردین بیشتر از متأهلین، در بیکاران بیشتر از شاغلین بود. در نهایت بین میزان رضایت از محتویات پیام­های گروه، میزان نظارت اطرافیان و میزان عضویت افراد در سایر گروه­ها با میزان بازدید آنها از پیام­های این گروه نیز رابطه وجود داشته است.
 

کلیدواژه‌ها