نقش رسانه و مطبوعات در تصمیمات کیفری قضات و اجرای احکام مبتنی بر عدالت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

دادگستری و قوه قضائیه به­عنوان مرجع رسیدگی به دعاوی و تظلمات مردم و مرجع رسیدگی به شکایات و اختلافات حقوقی و کیفری مردم، از جایگاهی بس مهم در نظام حقوقی ایران به مانند بیشتر کشورها برخوردار است که بهره­مندی از نظام دادرسی عادلانه، مستقل و دادگستری شایسته، همسو با معیارها و هنجارهای حقوق بشری در رسیدگی به دعاوی، موجب تحقق دادرسی عادلانه وعدالت قضایی می­شود،که در این راستاهدف اصلی قوه قضائیه حفظ استقلال قضایی و توجه به مبانی و اصول حقوقی در آئین دادرسی مبتنی بر اصل بی طرفی می­باشد که گاهی در مقام مجری عدالت درتوجیه عملکرد، اقدامات، طرحها و برنامههای خویش و همچنین اجرای احکام متهمین، در فضاسازی­های رسانه­ای دچار مشکل می­شود.
درهمین ارتباط، اساساً، این سئوال مطرح است که «آیا رسانه ومطبوعات بر استقلال قوه قضائیه واجرای احکام مبتنی برعدالت تاثیر گذار است» که برای تبیین آن گردآوری مطالب به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه­ای به شکل فیش برداری انجام شد و نتایج منتج به این امر شد که خدشه­دار شدن استقلال قضایی و قضاوت امر قضا در مواردی از سوی فضاسازی­های رسانه­ای صورت می­گیرد.

کلیدواژه‌ها