مقایسه عوامل مؤثر برنگرش دانش‌آموزان در ورود باستان‌شناسی به محتوای درسی مدارس هوشمند و عادی شهر خرم‌آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی و مدرس دانشگاه پیام نور واحد اردبیل عهده دار مکاتبات

3 دانشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی و مدرس دانشگاه پیام نور واحد اردبیل

4 دانشآموخته کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه تهران

چکیده

مباحث مربوط به باستان‌شناسی و میراث فرهنگی سهم بسیار ناچیزی در نظام آموزشی مدارس کشور دارند. همین سهم اندک نیز به‌صورت سنتی و شفاهی ارائه گردیده که منجر به کم­رنگ شدن این مضامین و عدم علاقه در بین دانش‌آموزان گردیده است. هوشمندسازی مدارس و استفاده از تکنولوژی­های فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) که زمینه را برای بصری شدن نظام آموزشی مهیا می­کند، می­تواند تاثیر شگرفی در جایگاه باستان‌شناسی در نظام آموزشی پیش از مقاطع دانشگاهی بگذارد. این پژوهش با هدف مقایسه عوامل مؤثر بر نگرش دانش‌آموزان در ورود باستان‌شناسی به محتوای درسی مدارس هوشمند و عادی، به بررسی برخی عوامل و میزان تأثیرگذاری آن‌ها در ورود مباحث باستان‌شناسی به مدارس عادی و هوشمند از دیدگاه دانش‌آموزان شهر خرم­آباد لرستان می­پردازد. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است. برای جمع­آوری داده­ها از پرسش‌نامه محقق ساخته برای دانش‌آموزان مدارس هوشمند و عادی استفاده شده است. با توجه به جامعه آماری کل دانش‌آموزان مقطع دبیرستان در شهر خرم­آباد که بالغ بر 20587 نفر در سه شاخه نظری، فنی و حرفه­ای و کار و دانش می­باشند، نمونه آماری شامل 380 دانش­آموز در مقطع دبیرستان (هوشمند و عادی) در نظر گرفته شد که در مجموع 430 پرسش‌نامه توزیع گردید که از داده‌های 400 پرسش‌نامه برای تجزیه و تحلیل استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که منابع مالی، میزان انگیزه و آموزش از عوامل مؤثر بر ایجاد نگرش مثبت در ورود باستان‌شناسی به محتوای درسی مدارس عادی می­باشد و فرهنگ جامعه، منابع مالی، تجهیزات و زیرساخت­ها و آموزش، عوامل مؤثر بر ایجاد نگرش مثبت به ورود باستان‌شناسی به محتوای درسی مدارس هوشمند می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها