نقش رسانه‌های تخصصی حوزه حمل و نقل در توسعه گردشگری ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 عهده دار مکاتبات

3 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

پدیده گردشگری به­عنوان یک پدیده اجتماعی یکی از اشتغال­زاترین صنایع دنیا محسوب می­شود. صنعت گردشگری بزرگ‌ترین و متنوع‌ترین صنعت در دنیا به حساب می­آید. بسیاری از کشورها این صنعت پویا را منبع اصلی درآمد، اشتغال‌زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه زیرساخت‌ها می‌دانند. صنعت گردشگری امروزه به قدری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نیز می‌نامند. گذر از عصر صنعتی به دوران طلایی عصر اطلاعات فضایی جوامع اطلاعاتی را با تغییر روبه رو کرده است. با توجه به پتانسیل­های فراوان گردشگری و امکانات بیشمار تکنیکی، فنی و نیروی انسانی فراوان در ایران باید از این موج و فرصت­های حاصله از تحول اطلاعاتی در تغییرات فناوری گردشگری استفاده کنیم. در این مقاله نقش کلیه رسانه­های داخلی که به­صورت کاملاً تخصصی بر حوزه حمل و نقل متمرکز می­باشند در توسعه صنعت گردشگری مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به جامعه آماری نسبتاً محدودی که رسانه­های مزبور داشته­اند، نتایج به­دست آمده از عدم برخورداری این رسانه­ها از جذابیت بصری و شاخصه­های رسانه فعال حاکی است که در نتیجه نشان می­دهد شمار مخاطبان این رسانه­ها و میزان اثرگذاری آن­ها در تشویق مخاطبان به گردشگری پایین و اندک می­باشد.

کلیدواژه‌ها