تاثیر ویژگی‌های روان‌شناختی در شکل‌گیری استرس تکنولوژی مورد مطالعه: کاربران گوشی‌های هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عهده‌دار مکاتبات

2 -

چکیده

گوشی­های هوشمند به یکی از ضروریات زندگی مردم تبدیل شده­اند. این تحقیق به بررسی ارتباط بین ویژگی­های روانی و استفاده اجباری و استرس تکنولوژی پرداخته است. داده­های پژوهش از طریق پرسش­نامه استاندارد میان 647 نفر از استفاده­کنندگان گوشی‌های هوشمند در شهر تهران بدست آمده است و برای بررسی نتایج از نرم افزارهای لیزرل و اس­پی­اس­اس استفاده شده است. یافته­های این پژوهش نشان داده است که استفاده اجباری از گوشی­های هوشمند و تکنواسترس به­طور مستقیم با ویژگی­های روانی از جمله منبع کنترل، اضطراب تعامل اجتماعی و نیاز به لمس در ارتباط است. ولی رابطه بین مادی گرایی و استفاده اجباری از گوشی­های هوشمند مورد تایید قرار نگرفت.
 

کلیدواژه‌ها