استراتژی‌های مدیریت دانش در صنعت نشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عهده‌دار مکاتبات

2 -

چکیده

دانش به‌عنوان مهم‌ترین جنبه رقابتی، سازمان را قادر می‌سازد تا بهره‌ور باشد و از محصولات و خدمات رقابتی رها شود. یکی از پایه‌های افزایش بهره‌وری مدیریت دانش، چابک بودن مؤثر آن است. توسعه و گستردگی ادبیات در حوزه مدیریت دانش و چابکی سازمانی، اهمیت این دو مقوله را نشان می‌دهد. روش تحقیق این پژوهش کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. در این مقاله سعی می‌شود شکلی از همگرایی این دو را از این نظر که ابعاد آن‌ها بسیار با یکدیگر ارتباط دارند، در صنعت نشر مورد آزمون قرار می‌دهیم و استدلال می‌کنیم که چابکی سازمانی زمانی حاصل می‌شود که مدیریت دانش، از همه نظر، در حالت تعادل باشد. تعداد 12 مرکز چاپ و نشر در ایران به‌عنوان موردمطالعه انتخاب‌شده است و وضعیت چابکی و مدیریت دانش در آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها