تحلیل تماتیک سبک زندگی در بازی رایانه‌ای سیمز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی کامپیوتر

2 عهده دار مکاتبات

چکیده

این مقاله به بررسی سبک زندگی شبیه‌سازی شده (وانمایی شده) در بازی رایانه‌ای پرفروش سیمز 3 اختصاص دارد. هدف از این پژوهش، شناسایی الگوی شبیه‌سازی شده از زندگی، در این بازی رایانه‌ای است که در ژانر شبیه­سازی ساخته شده است. با توجه به تفاوتی که در ماهیت بازی‌های رایانه‌ای (نوعی از رسانه‌های تعاملی) نسبت به رسانه‌های جمعی وجود دارد، از ترکیب دو روش کیفی «مشاهده مشارکتی» و «تحلیل تماتیک» برای رسیدن به هدف تحقیق بهره گرفته شده است. یافته‌ها در این بررسی حکایت از آن دارد که سیمز 3، شبیه‌سازی از سبک زندگی مصرفی است که مصرف در آن بیش از آنکه ارزش کاربردی و ارزش مبادله‌ای داشته باشد، ارزش نشانه‌ای دارد.

کلیدواژه‌ها