دیپلماسی رسانه‌ای؛ توان نوین استراتژیک کشورها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

-

چکیده

دیپلماسی رسانه­ای را با تاثیرات بینهایت گسترده به صورت کلی: "کاربری رسانه‌ها از سوی رهبران و دیپلمات­ها به منظور تحلیل و پیشبرد دیپلماسی و سیاست خارجی" توصیف می­کنند که به­طور ویژه امتداد دیپلماسی و سیاست خارجی هر کشور با هر نظام رسانه‌ای و در هر نظام سیاسی- حاکمیتی است.
مقاله پژوهشی حاضر ضمن بررسی مفهوم دیپلماسی رسانه­ای به بررسی نقش رسانه­ها در امور دیپلماتیک و چالش­های حضور رسانه­ها در فرایندهای دیپلماتیک می­پردازد.
 

کلیدواژه‌ها