نگره‌ای بر چالش‌های سایبر فمینیسم از فناوری‌های نوین اطلاعاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

-

چکیده

در این نوشتار، از نگاه سایبر فمینیسم رابطه میان مردسالاری در شبکه­های اجتماعی مورد بحث قرار گرفته و سپس علیرغم پیش بینی آرمان­گرایی فردی از فضای مجازی، با انواع گوناگون روش‌های حذف، بازی با ایده‌های سنتی جنسیت و نابودی آن در این فضاها آشنا شده و در می­یابیم که نوع تازه‌ای از «مردسالاری» گسترش و منتج به پاکسازی زنان، تشدید نظارت بر جنبش‌ها و انجمن‌های زنان، تولید مصرف‌کننده‌های ابَرمرد، فرسایش زندگی اجتماعی، و کاهش راهکارهای مقاومت در برابر این نمودهای نوین قدرت گردیده است.

کلیدواژه‌ها