تاثیرات و پیامدهای منفی شبکه‌های اجتماعی (فیس بوک، توییتر،لاین، وایبر) بر هویت اجتماعی کاربران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات،تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران‌ مرکزی، تهران، ایران، (نویسنده مسئول)، پست الکترونیک: shahnaz_hashemi@yahoo.com

3 دانشیار گروه علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

شبکه‌های اجتماعی یکی از مهم‌ترین دستاورهای انقلاب اطلاعاتی است که ارتباطات را معنایی تازه بخشیده و موجب دگرگونی در تعاملات اجتماعی شده است. حضور شبکه‌های اجتماعی در بزرگراه‌های اطلاعاتی امکان بهره‌گیری از انبوهی از اطلاعات در کمترین زمان ممکن و برقراری ارتباط گفتاری و نوشتاری و دیداری با هزینه نسبتاً کم فراهم آورده است. ظهور این پدیده اگر چه خود معلول تحولاتی چند بوده اما پس از ظهور، خود منشأ تحولات عدیده‌ای گردیده است یکی از این تحولات تحول در مبنا و معنای مفهوم هویت اجتماعی افراد می‌باشد. که این مقاله در پی آن است تا تاثیر شبکه‌های اجتماعی (فیس بوک، توییتر، لاین، وایب ) بر هویت اجتماعی کاربران شبکه‌های اجتماعی با نمونه 405 نفر از کاربران شبکه‌های اجتماعی مورد بررسی نماید. روش پژوهش مذکور به صورت پیمابشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است براساس یافته‌های پژوهش؛ کاربرانی که از شبکه‌های اجتماعی بیشتر استفاده می‌کنند اعتیاد به اینترنت در حد بالایی است ؛ کاربران اطلاعات دریافتی خود را از گروه‌های مرجع شبکه‌های اجتماعی دریافت می‌کنند؛ کمرنگ شدن هویت اجتماعی در بین کاربران مشهود است؛ استفاده از شبکه‌های اجتماعی تأثیر چندانی در جهت تضعیف ارزش‌های فرهنگی ایرانی ندارد و چه بسا شاید باعث تقویت ارزش‌های فرهنگی ایرانی نیز گردد.

کلیدواژه‌ها