دوره و شماره: دوره 10، شماره 4(پیاپی31) - شماره پیاپی 31، دی 1394، صفحه 7-100 
فرابرد انتقال اطلاعات در شهر هوشمند

صفحه 19-30

سینا تفنگ‌چی؛ محمد سلطانی فر؛ نسیم مجیدی قهرودی


مدیریت رسانه در رادیو؛ معنای رادیو برای رادیویی‏ها

صفحه 31-43

معصومه اسماعیل‌نژاد؛ عبداله گیویان؛ رها خرازی