دوره و شماره: دوره 13، شماره 4(پیاپی43) - شماره پیاپی 43، اسفند 1397، صفحه 7-118 
نوآوری در برندسازی روزنامه‌ها و ارزش‌آفرینی مطلوب در کشور

صفحه 7-18

حسن کربلایی حاجی اوغلی؛ علی اکبر فرهنگی؛ محمد سلطانی فر؛ علی دلاور؛ علی گرانمایه پور


استخراج و سطح‌بندی مولفه‌های موثر بر افزایش اثربخشی تبلیغات اینترنتی

صفحه 31-46

سید مصطفی بلادیان؛ سینا عصاره نژاد دفولی؛ مهدی باقری؛ محمدهادی همایون


الگوی نظارت شرعی بر تبلیغات رسانه ها

صفحه 91-108

رضا راضی؛ افسانه مظفری؛ علی اکبر فرهنگی