دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 49، شهریور 1399، صفحه 7-131 
بررسی فرهنگ و زندگی روزمره در شبکه اجتماعی فیس بوک

صفحه 103-114

غزال بی بک آبادی؛ محمد سلطانیفر؛ علی دلاور


طراحی الگوی تصویرپردازی مبتنی بر آیات و روایات از مهدویت

صفحه 115-131

احمد سیاح؛ حسن زارعی متین؛ سید محمد حسین هاشمیان؛ سیدحسین شرف الدین