دوره و شماره: دوره 15، شماره 4 - شماره پیاپی 51، بهمن 1399، صفحه 7-142 
پیامدهای شفافیت رسانه‌ای در ایران

صفحه 19-35

عباس زمانی؛ فائزه تقی پور؛ رضا اسماعیلی


نقش برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران در کاهش فقر انسانی

صفحه 93-111

میثم سام بند؛ علی اکبر فرهنگی؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ محمدرضا قائدی