دوره و شماره: دوره 18، شماره 2 - شماره پیاپی 61، مرداد 1402، صفحه 1-128 
هویت‌سازی با تکیه بر رسانه‌های نوین

صفحه 7-21

10.30495/mediastudies.2023.71823.1512

فاطمه تقوی رمضانی؛ محمد سلطانی فر؛ حسن درزیان ستمی؛ حمیدرضا حسینی دانا


الگوی جرم‌شناسی زنان در ارتباط با فضای مجازی و جرائم رایانه‌ای

صفحه 105-111

10.30495/mediastudies.2023.73144.1520

محمدسجاد سجادی؛ عباس شیخ الاسلامی؛ محسن واحدیان عظیمی؛ محسن ملکان