Aims and Scope

Revista Tremujore e Studimeve të Medias kërkon t'i ofrojë audiencës së saj një përzgjedhje të gjetjeve më autoritative në fushën e studimeve të medias, duke siguruar cilësinë e gjykimit dhe publikimit të artikujve të përzgjedhur. Në këtë drejtim, redaksia bën të gjitha përpjekjet për ta bërë të përmuajshmen referencën kryesore të studimeve mediatike në lidhje me themelin dhe zhvillimin e diskurseve shkencore në fushën e komunikimit dhe medias, duke publikuar rezultatet e kërkimeve dhe shkencore sistematike dhe të orientuara drejt problemeve. -arritjet e kërkimit, publikimi i komenteve përkatëse në Për të plotësuar nevojat shkencore dhe profesionale të vendit në këtë fushë dhe për të krijuar një platformë dhe terren të përshtatshëm për ndërveprim shkencor dhe praktik.