راهنمای نویسندگان

 

آئین‌ نگارش مقاله

اصول کلی

1-زبان مجله فارسی است، بنابراین میبایست حتی المقدور از کلمات فارسی برای بیان مطالب علمی در مقاله استفاده شود.

2- مقاله نباید قبلاً در یکی از نشریات کشور به چاپ رسیده یا همزمان برای مجلات دیگر ارسال شده باشد . همچنین رتبه علمی نویسندگان به درستی عنوان گردد و کلیه نویسندگان مقاله از ارسال و چاپ آن مطلع باشند. نامة ارسال مقاله باید حاوی امضاء همة نویسندگان باشد و امضاء آن به منزله پذیرش شرایط موارد حقوقی است که درذیل ارائه می گردد:

- در صورت عدم ذکر یکی از نویسندگان به عنوان نویسنده مسئول، فرستنده مقاله، آماده پاسخگویی موارد پیش آمده در

مورد حق مولفان دیگر و پاسخگویی به مکاتبات خواهد بود.

- مسئولیت حقوقی عدم درج نام و نام خانوادگی سایر محققان در مقالات بر عهده فرستنده می باشد.

- مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله، ترتیب اسامی صاحبان اثر، پاسخگویی به مراجع تأمین کننده منابع مالی پژوهش در

صورت عدم ذکر نام ایشان در صفحه عنوان و پاسخگویی به هر گونه ادعای حقوقی در مورد حق مؤلف یا محتو ا به عهده

نویسنده(گان) است.

- مجله مسئولیتی در قبال دعاوی بین نویسندگان و نیز نویسندگان با مراجع دیگر ندارد.

- مجله در رد یا قبول مقالات، آزاد است و نیز حق ویرایش علمی، ادبی، استنادی و تلخیص مقالات را برای خود محفوظ می‌داند.

- با پذیرش مقاله در مجله، حق چاپ مقاله در اختیار مجله است و مجله در قبال آن برای نویسنده(گانی) که مقالات آنان در

مجله چاپ شود، نسخه ای از همان مجله را به رایگان ارسال می کند.

- چاپ مطالب مندرج در این مجله به شرط ذکر منبع مجله مدیریت بهداشت و درمان ، بلامانع است.

3-کلیه اسامی که در متن، جداول و غیره به صورت مخفف درج می شود، باید به صورت کامل در پاورقی آورده شود.

4-در صورت به کار بردن معادل فارسی اصطلاحات علمی، اصل اصطلاح در داخل متن داخل پرانتز آورده شود.

5-در مقالاتی که از اختصارات انگلیسی استفاده می شود باید در اولین بار کامل آن اختصار نیز ذکر شود و از آن به بعد اختصار بدون ذکر کامل آن آورده شود.

6-اسامی افراد خارجی در متن به زبان اصلی آورده شود.

7-مقاله باید در قطع A4  با حاشیه گذاری 3 سانتی متر از هر سمت، و در قالب نرم افزار Microsoft Word  بدون هیچ گونه صفحه آرایی حداکثر در 15 صفحه 18 سطری(شامل متن، جداول، نمودار ها و تصاویر) با خط Mitra   نمره 13 تایپ شود.

8-شماره صفحات مقاله باید به ترتیب در پایین و سمت چپ درج شوند.

9-مقالاتی که در زمینه مدیریت و سیاستگذاری نظام سلامت تهیه شده باشند برای پذیرش در این مجله در اولویت قرار دارند.

روش نگارش مقالات پژوهشی  (Original Articles)

عنوان

1- عنوان مقاله (به فارسی و انگلیسی) لازم است در برگیرنده موضوع تحقیق بوده و با حروف ضخیم(Bold) تایپ شود.

 2-نام نویسندگان (به فارسی و انگلیسی) و سپس آخرین مدرک تحصیلی آنان(Ph.D.، MD. ، ...)  لازم است پس از عنوان مقاله ذکر شود.

3-سمت و نشانی نویسندگان که شامل گروه، دانشکده، دانشگاه و یا مؤسسه تحقیقاتی مربوط به آنان است، باید به طور کامل با ذکر شهر و کشور قید شود.

4-درج نشانی نویسنده مسؤول جهت تماسهای علمی دیگر محققین به زبان فارسی در صفحه اول و در پایین چکیده انگلیسی مقاله لازم است. ضمناً باید نشانی به طور کامل همراه با ذکر کدپستی ، شماره تلفن، نمابر و نشانی پست الکترونیک قید شود.

5- عنوان مکرر(Running title) با حداکثر 40 کاراکتر.

 

چکیده

چکیده با ید به فرم "ساختاری" تدوین گردد و عناوین فرعی زیر را در بر گیرد : مقدمه، روش پژوهش، یافته ها، نتیجه گیری و کلید واژه ها(بین 3 تا 5 کلمه).

چکیده انگلیسی نیز باید مشتمل بر Introduction ، Methods  ،Results ،  Conclusion و. Keywords باشد

ضمنا محتوای چکیده فارسی و انگلیسی می بایست با هم مطابقت کامل داشته باشد و طول آن ها از 250 کلمه تجاوز ننماید.

تایپ چکیده فارسی با خط(Mitra)  نمره 11 و چکیده انگلیسی باخط Time New Roman  نمره 10  صورت پذیرد.

 

متن مقاله

متن مقاله باید شامل مقدمه، روش پژوهش، یافته ها، بحث و نتیجه گیری، تشکر و قدردانی(حسب نیاز) ، منابع و ضمائم(شکل، جدول، نمودار) باشد:

  • مقدمه

مقدمه باید در بر گیرنده " زمینه پژوهش" ، " بیان مشکل" ، "فشرده ای از نتایج پژوهش های مرتبط همراه با ذکر منابع " و

"هدف اصلی پژوهش" باشد. در مقدمه لازم است مطالب به گونه ای نوشته شود که روزآمد بودن آن به روشنی قابل ملاحظه باشد.

  • روش پژوهش

روش کار باید شامل نوع مطالعه ، تعداد نمونه ، روش نمونه گیری ، ابزار گرد آوری داده ها ، روش جمع آوری اطلاعات ، روش تحلیل داده ها( شاخص ها و آزمون های آماری به کار گرفته شده) و ملاحظات اخلاقی(حسب مورد) باشد. اگر در پژوهشی از پرسشنامه یا چک لیست استفاده شده است، ثبات و اعتبارآن باید در مقاله تضمین گردد. در مورد پرسشنامه های استاندارد که اعتبار و ثبات آن قبلا مشخص شده است تنها ذکر مرجع کفایت می کند.

  • یافته ها

- یافته های پژوهش باید در قالب متن، جداول، نمودارها و عکس ها به روشنی بیان و از تکرار مطالب ذکر شده در متن پرهیز شود.

- جداول و نمودارها باید به زبان فارسی ،دقیق و واضح ،عنوان رسا، زمان و مکان اجرای مطالعه باشد.

- عنوان نمودارها در زیر نمودارها و عنوان جداول در بالای جداول قرار گیرد.

-تعداد جداول و نمودارها حداکثر 5 مورد بوده و اندازه آنها از cm 15× 10بزرگ تر نباشد .

- زیرنویس جداول شامل توضیح نمادها، اطلاعات مربوط به تجزیه و تحلیل داده ها یا ذکر اطلاعاتی از مطالعات دیگر بوده و باید باعلایمی همچون *، †و ... همراه شوند.

- جداول و نمودارها باید درصفحات جداگانه در انتهای مقاله ارائه شود ولی محل ظهور آنها در متن مشخص شود. مثلا برای جدول شماره 1 در متن بنویسید :      

  جدول 1 دراینجاواردشود

برای نمودار ها نیز به همین منوال عمل نمائید.

-در عنوان جدول از به کار بردن کلماتی همانند "مقایسه" یا هر کلمه غیر معمول علمی خوداری کنید.

  • بحث و نتیجه گیری

-یافته های جدید و مهم پژوهش باید با دیگر تحقیقات انجام شده در ایران و جهان مقایسه شده (با ذکر منابع) و دلایل رد و یا قبول آن ها مورد بحث قرار گیرد.

-یافته های پژوهش میبایست به نحو احسن تفسیر شوند واز تکرار یافته ها در این بخش خودداری شود و نباید نتایج جدیدی که در قسمت یافته ها به آن اشاره نشده است، عرضه گردد.

- محدودیت های مطالعه و میزان تعمیم پذیر بودن یافته ها باید به وضوح ذکر گردد .

- این بخش باید با یک نتیجه گیری روشن(در حد یک پاراگراف)و با توجه به چهار عامل 1-جمع بندی از یافته ها2-آینده نگری 3-تعمیم پذیری 4- پیشنهاد خاتمه یابد.

  • تشکر و قدردانی

در این بخش می توان از افراد و یا سازمان هایی که به نحوی در انجام مطالعه و یا نگاشتن مقاله همکاری نموده اند قدردانی کرد.

  • منابع

منابع باید بر اساس ترتیب استفاده در متن شماره گذاری شوند و مطابق با دستورالعمل Vancouver تنظیم گردد.

-  بعد از استفاده از هر منبع، شماره منبع داخل پرانتز درج شود مثال :(1)،(2).

-اگر چند منبع بطور همزمان ارائه می شود مثلا منبع 3،4،5و6 در متن به صورت(6-3) معرفی گردند. در قسمت بحث یافته ها گاهی ترکیبی از شماره گذاری های بالا استفاده می شود؛ مثال:(1،4، 8-7).

-منابع باید به روز بوده و تعداد آنها از 10 مورد کمتر نباشد. درضمن همه منابع ازجمله مراجع فارسی بایدباحروف انگلیسی وبراساس موازین زیرنگارش شود:

  استناد به کتاب تاشش نویسنده

نام خانوادگی نویسنده ی «یک نویسنده» حرف اول نام کوچک نویسنده ی اول، ، نام خانوادگی نویسنده ی دوم«یک فاصله» حرف اول  نام کوچک نویسنده ی دوم، تا نویسنده ی ششم. عنوان کتاب. محل نشر: ناشر؛ سال انتشار: صفحات مورداستفاده.

Roberts M, Hsio W, Berman P, Reich MR, Wright JC, Kim R. Health Reform . USA: Oxford University Press, Inc.; 2004: 33-35.

-استناد به کتاب بابیش ازشش نویسنده

بعد از نویسنده ی ششم واژه ی«et al.» اضافه می شود.

Roberts M, Hsio W, Berman P, Reich MR, Wright JC, Kim R, et al. Getting Health Reform Right: A Guide to Improve Performance. USA: Oxford University Press, Inc.; 2008: 101-111.

-استناد به کتاب فارسی باترجمه انگلیسی

مانند کتاب های خارجی با این تفاوت که اسامی خاص آوا نویسی شده و در انتهای آن در داخل کروشه نوشته شود: [Persian]

 

Jadidi R, Nasiripour AA. Medical Equipment Management in hospitals. Arak: ARAK University of Medical Sciences Press; 2008: 20-21. [Book in Persian]

تذکر: برای استناد به ویرایش دوم به بعد کتب، شماره ویرایش پس از عنوان کامل کتاب درج گردد.

استناد به مجلات (تا شش نویسنده)

نام خانوادگی نویسنده ی اول «یک فاصله» حرف اول نام کوچک نویسنده ی اول، نام خانوادگی نویسنده ی دوم «یک فاصله» ‌حرف اول نام کوچک نویسنده ی دوم، تا نویسنده ی ششم. عنوان مقاله. عنوان مجله سال انتشار مجله؛ دوره (شماره) :شماره ی صفحات.

Becker ER, Morris SD, Mauldin L, Shaw JD, Talley Ws, Culler PD. The Changing Healthcare Market and How It Has Influenced the Treatment of Cardiovascular Disease- Part 1. American Journal of Managed Care 1999; 5(1): 1119-24.

اگر در نشریات فارسی زبان، خلاصه انگلیسی مقالات وجود دارد، نویسنده در مورد منابع فارسی که به انگلیسی برگردانده می‌شود

باید عنوان مقاله انگلیسی را آورده و در انتهای منبع در داخل کروشه اشاره کند که اصل مقاله به فارسی بوده است. [Persian]

تذکر 1: در مجلات الکترونیکی آدرس الکترونیکی نیز در انتهای آن آورده م یشود.

تذکر 2: عنوان مجلات انگلیسی باید مطابق سبک به کار برده شده در مدلاین، مخفف باشد. فهرست عناوین مخفف را نیز می‌توانید در سایت www.nlm.nih.gov پیدا کنید.

 

-استناد به مجلات بابیش ازشش نویسنده

بعد از نام نویسنده ی ششم واژه ی «et al.»اضافه می شود.

-سازمان به عنوان نویسنده یا ناشر

چنانچه در معرفی کتاب و یا مجله نام سازمان به عنوان نویسنده و یا ناشر باشد نام آن سازمان برده م ی شود . بقیه ی اطلاعات

کتابشناسی به صورت فوق تنظیم می گردد.

 

-استناد به پروژه،پایان نامه و رساله دکتری

نام خانوادگی مجری، نام مجری. عنوان پایان نامه، مقطع تحصیلی ارائه پایان نامه. محل انتشار: نام دانشکده و دانشگاه؛ سال. مثال:

-Edelman M. Quality of Services and Demand for Health Care in Nigeria. M.A. Thesis. Lawrence (KS): University of Kansas; 2000.

اگر پایان نامه یا رساله به فارسی می باشد، در انتها  [ Persian]نگاشته شود.

 

-استناد به مقاله ارائه شده درسمینار

- نام خانوادگی ارائه کننده ی مقاله، نام. عنوان مقاله (تاریخ برگزاری سمینار)، محل برگزاری سمینار: نام برگزار کننده ی سمینار، سال برگزاری سمینار.

 

-استناد به صفحه وب:

نام خانوادگی نویسنده ی اول «یک فاصله»‌ حرف اول نام کوچک نویسنده ی اول، نام خانوادگی نویسنده ی دوم «یک فاصله» حرف اول نام کوچک نویسنده ی دوم، تا نویسنده ی ششم (نقطه، فاصله) عنوان (نقطه، فاصله) سال نشر(در صورت قابل دسترس بودن) (نقطه ویرگول، کروشه باز) شماره قاب ها یا صفحات(کروشه بسته، نقطه، فاصله) Available at(دو نقطه، فاصله)نشانی دسترسی بدون ذکر کلمه URL(نقطه، فاصله) تاریخ دسترسی شامل نام ماه به طور کامل(فاصله) روز (ویرگول، فاصله) سال نشر(نقطه) مطابق مثال زیر:

World Health Organization. The World Health Report 2000. Health System : Improving Performance. Available at: http;//www.WHO/health- services. [cited 2000 May 20].

- توجه: در صورتی که منبعی که استفاده کرده اید، یکی از انواع بالا نیست، اطلاعات کتابشناختی آن را به شکل کامل و دارای نام پدیدآورنده(شخص یا سازمان)، عنوان نوشته، محل انتشار(شهر یا آدرس اینترنتی) و سال انتشار بنویسید تا توسط ویراستار

استنادی مجله به شکل صحیح نگارش شود.

 

روش نگارش مقالات مروری(Review Article)

- مقاله ی مروری شامل؛ صفحه عنوان، چکیده ی فارسی ، چکیده ی انگلیسی ، کلید واژه ها ، مقدمه، شرح مقاله، بحث و نتیجه گیری،تشکر و قدردانی و منابع می باشد.

- مقاله ی مروری باید جامع بوده و در تنظیم آن حداقل از 15 منبع معتبر و جدید استفاده شود . نویسنده مسئول میبایست درزمینه ی تحت بررسی صاحب نظرباشد.

-روش نگارش گزارش مواردجالب(Case Reports )

مقالات حاصل از مطالعات موردی شامل صفحه عنوان، چکیده فارسی و انگلیسی، کلید واژه ها، مقدمه، معرفی مورد  (Case) ،

بحث و منابع می باشد.

 

-چگونگی داوری مقالات

- مقالات توسط شورای نویسندگان و مشاوران، مورد بررسی، نقد و ارزیابی قرار خواهد گرفت. این هیأت در تغییر و اصلاح مقالات آزاد هستند.

- مقاله های دریافتی حداقل توسط 2 داور که هویتشان مکتوم است و با توجه به چک لیست ارزیابی مقالات، داوری خواهد گردید.

پس از انجام اصلاحات پیشنهاد شده، مقاله مجدداً مورد بررسی کارشناسان قرار می گیرد.

- به محض تأیید نهایی مقاله، نامه پذیرش چاپ مقاله در مجله برای نویسندگان ارسال می گردد.