پرسش‌های متداول

1. موضوعات مورد علاقه فصلنامه کدام اند؟

به بخش اهداف و چشم انداز ها مراجعه شود. 

2. مدت زمان تقریبی دریافت نظر سردبیر و داوری مقالات چه مدتی است؟

زمان تقریبی داوری بستگی به در دسترس بودن داور ها داشته، اما نشریه می کوشد تا نظر سردبیر را در مدت 15 روز اعلام نماید. در صورت قبول اولیه مقاله توسط سردبیر، مقاله برای داورها ارسال می شود.

3. داوری مقالات به چه صورتی است؟

نشریه از شیوه ارزیابی مخفی دوطرفه پیروی می نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش «اصول اخلاقی انتشار مقاله» رجوع شود.

4. فصلنامه در چه پایگاه های داده ای نمایه/لیست شده است؟

برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش «بانک ها و نمایه نامه ها» رجوع شود.

5. آیا نشریه از منشور اخلاقی خاصی پیروی می کند؟

برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش « اصول اخلاقی انتشار مقاله» رجوع شود.