اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 483
تعداد پذیرش 160
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 72
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 28

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 44
تعداد مقالات 435
تعداد مشاهده مقاله 354138
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 492501
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 295 روز
درصد پذیرش 33 %