اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 559
تعداد پذیرش 197
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 79
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 31

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 50
تعداد مقالات 479
تعداد مشاهده مقاله 417346
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 559040
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 279 روز
درصد پذیرش 35 %