اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 545
تعداد پذیرش 184
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 77
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 29

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 48
تعداد مقالات 466
تعداد مشاهده مقاله 394317
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 531510
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 277 روز
درصد پذیرش 34 %