فرایند پذیرش مقالات

فرآیند بررسی و چاپ مقاله

1.  تهیه مقاله بر مبنای چارچوب‌های مشخص شده در راهنمای نویسندگان

2. ارسال مقاله از طریق سامانه با ذکر کامل مشخصات، شماره تلفن‌ها و ایمیل نویسنده یا نویسندگان

3. پس از ارسال مقاله توسط نویسنده به سامانه، در مرحله اول مقاله از نظر ساختار و مرتبط بودن موضوع (حداکثر در مدت 15 روز) توسط مدیر داخلی نشریه بررسی و اعلام نتیجه خواهد شد. در این مرحله ممکن است مقاله  چند مرتبه بین نویسنده و مدیر داخلی رفت و برگشت کند تا به استانداردهای فصلنامه برسد. لذا، اکیدا توصیه می شود برای جلوگیری از اتلاف زمان خود مقاله را دقیقا بر اساس راهنمای نویسندگان موجود در سامانه و توصیه های پایان این صفحه تنظیم و  ارسال نمایید.

4. در صورت تایید در مرحله اول، مقاله در مرحله دوم از نظر کیفیت محتوا توسط سردبیر یا دبیر تخصصی  مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت. این مرحله گاهی تا دو هفته به طول خواهد انجامد.

5. پس از تایید در مرحله دوم، مقاله برای پرداخت هزینه بررسی علمی  به نویسنده عودت می گردد. 

6. براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815  مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3.500.000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1.500.000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد (این درگاه پس از عودت مقاله به نویسنده برای پرداخت هزینه بررسی، در دسترس خواهد بود).

7.  مقاله به دو داور ارسال خواهد شد. فرآیند داوری مقالات بدین شرح است:

 1.   اگر  دو داور مقاله را رد کنند، مقاله رد خواهد شد. تلاش می شود در این مرحله طی نامه ای دلایل رد مقاله نیز ارسال شود.
 2.   اگر نظر دو داور بازنگری کلی مقاله باشد مقاله برای بازنگری به نویسنده ارسال خواهد شد.
 3.  اگر نظر یک داور بازنگری و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله به داور سوم ارسال و با توجه به نظر داور سوم بر اساس مورد 1 و 2 تصمیم گرفته خواهد شد.
 4.  پس از اینکه نویسنده مقاله را بر اساس نظر داوران اصلاح و ارسال کرد، مقاله به داور تطبیقی برای بررسی چگونگی انجام اصلاحات نویسندگان ارسال می گردد . پس از دریافت نظر داور تطبیقی مقاله برای سردبیر یا دبیر تخصصی برای تعیین تکلیف نهایی ارسال خواهد شد.

8-  پس از تایید مقاله توسط داوران ، دبیر تخصصی، سردبیر و ویراستار علمی، به نویسنده مسئول پیامی مبنی بر پرداخت هزینه پذیرش به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال ارسال می گردد.

9- پرداخت هزینه پذیرش( 3.500.000 ریال)  توسط  نویسنده مسئول.

10- قرار گرفتن مقاله در نوبت چاپ

11- چاپ مقاله پذیرش شده در فصلنامه

 •  هر هفته ایمیلی برای یادآوری به داوران ارسال می‌شود و در صورت عدم داوری مقاله پس از یک ماه، مقاله از داور پس گرفته شده و به داور جدید داده خواهد شد.
 • با توجه به میزان اصلاحات درخواستی و نقطه نظرات داوران و سرعت و دقت انجام اصلاحات توسط نویسندگان، تعیین تکلیف مقالات در این نشریه میانگین حدود 3 ماه (در صورت تایید نهایی داوران) به طول خواهد انجامید.
 •  جابه جایی ترتیب نویسندگان تنها تا پیش از صدور نامه پذیرش توسط نویسنده مسئول امکان پذیر است لذا، پس از آن به هیچ عنوان امکان تغییر وجود ندارد. لازم است محققان ارجمند به این نکته توجه ویژه داشته باشند.

 

 توصیه های مدیر داخلی

 • این نشریه برای ترتیب نویسندگان هیچ دستورالعمل و یا قاعده خاصی ندارد و به هیچ عنوان در این حوزه ورود نمی کند و ملاک، ترتیب نویسندگان  وارد شده در سامانه این نشریه می باشد. اما معمولا رویه زیر مورد تایید اکثر مجامع علمی معتبر می باشد.
 • نویسنده اول معمولا دانشجو یا محقق اصلی است که کار تحقیقاتی را انجام داده است. او اغلب مسئول انجام تحقیق در کنارسایر همکارانش است که او را در انجام تحقیق یاری می کنند. او همچنین مسئول تهیه مقاله و تجزیه و تحلیل داده ها است.
 • نویسنده مسئول معمولا نویسنده ارشد است که مشاوره های اصلی  و خطوط کلی  را ارائه می کند و بر انجام صحیح تحقیق نظارت دارد. او به تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها کمک می کند. او مسئول ارسال مقاله، اصلاح مقاله، تایید مدارک و مستندات مقاله، انجام مکاتبات، رسیدگی به تجدید نظرها و ارسال دوباره مقاله تا تعیین تکلیف نهایی مقاله است. در مقالات مستخرج  از پایان نامه های دانشجویی این نقش معمولا بر عهده استاد راهنما است. البته موسسات آموزشی ممکن است  در رویه فوق تغییراتی ایجاد کنند.

  به منظور  افزایش احتمال پذیرش مقاله در این فصلنامه  و همچنین تسریع در فرآیند  دریافت  و داوری توصیه می شود موارد زیر را  اکیدا رعایت فرمایید.

 •  راهنمای نویسندگان که در بخش فوقانی همین وب سایت است را به دقت مطالعه فرموده و مقاله تان را دقیقا بر اساس آن تنظیم و ارسال فرمایید.
 •  فایل مشخصات نویسندگان را باکیفیت مندرج در راهنمای نویسندگان تنظیم و ارسال فرمایید.
 •  فایل اصلی مقاله شامل کلیه بخش های مقاله به همراه چکیده انگلیسی بدون ذکر نام و عنوان نویسندگان می باشد.
 • اسامی دقیق فارسی و انگلیسی نویسندگان همچنین وابستگی سازمانی نویسندگان (به ترتیب شامل رتبه علمی نویسنده، نام دانشکده یا گروه و نام دانشگاه) به فارسی و انگلیسی در سامانه وارد شود. تاکیید می شود کلیه فیلدهای مشخصات نویسندگان به صورت کامل تکمیل شود.
 •  حداکثر حجم مقاله با رعایت کلیه ضوابط مندرج در راهنمای نویسندگان 20 صفحه و 5800 کلمه می باشد. 
 •  دقت فرمایید منابع داخل و پایان متن مطابقت کامل داشته باشند.
 •  سعی شود جملاتی یا عباراتی که عینا از یک منبع علمی استفاده می کنید با ذکر شماره صفحه در متن مقاله  باشد.
 •  در فایل اصلی مقاله  هیچ اثری از نام نویسندگان  نباشد.
 •  توصیه می شود مقالات منتشر شده در این فصلنامه مورد بررسی و استناد قرار گیرد.
 •  اشکال و نمودارها با کیفیت باشند.
 •  خروجی های نرم افزار (اشکال) باید در محیط ورد و با ذکر نام  حقیقی ونه اختصاری متغیرها رسم گردد.
 • خروجی های نرم افزار در یک فایل و به عنوان فایل های پیوست در بخش مربوطه بارگذاری شود.
 • برای ممیز از علامت "/" بهره گیری شود.