نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب شناسی آسیب شناسی برنامه رادیویی سلام ساوالان از دیدگاه مخاطبان [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 33-49]
 • آسیب‌شناسی آسیب‌شناسی صنعت مطبوعات کشور با هدف ارائه الگوی تحولی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 87-106]
 • آسیب های اجتماعی بازنمایی آسیب های اجتماعی در سریال های تلویزیونی (تحلیل محتوای سریال های شبکه سبلان اردبیل در طی سالهای 95-1385) [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 131-145]
 • آموزش سواد رسانه ای پرخاشگری در کاربران نوجوان بازیهای رایانهای خشن از دیدگاه والدین: تاثیر آموزش سواد رسانهای1391 [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 107-125]
 • آموزش و پرورش راهکارهای افزایش سواد رسانه ای و اطلاعاتی معلمان [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 7-22]
 • آنلاین تحلیل مولفه های انگیزه دیدن برنامه های ورزشی از طریق رسانه های دیجیتال آنلاین [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 71-84]

ا

 • اخبار ارائه راهکارهای اجرایی برای عوامل اعتمادساز در اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران از منظر استادان، مدیران و خبرنگاران رسانه [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 77-98]
 • ارتباطات سلامت نقش سینما در توسعه و ترویج پیام‌های سلامت؛ بازنمایی شاخص‌های سلامت در فیلم سینمایی لانتوری [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 87-106]
 • استان مرکزی تأثیر برنامه های ماهواره بر سبک زندگی مردم استان مرکزی (شهر اراک) [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 85-111]
 • استخراج استخراج و اولویت‌بندی مولفه‌های موثر بر کاهش انتشار محتوای مجرمانه اخلاق عمومی در تلگرام [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 107-125]
 • استفتاء احکام رسانه از منظر فقه شیعه [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 7-21]
 • اسیدپاشی نقش سینما در توسعه و ترویج پیام‌های سلامت؛ بازنمایی شاخص‌های سلامت در فیلم سینمایی لانتوری [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 87-106]
 • اشاعه هنجار شناسایی خرده فرهنگ های نمایشی و چگونگی اشاعه هنجار در شبکه اجتماعی اینستاگرام [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 63-86]
 • اصول روزنانه نگاری حرفه ای تحلیل ساختار و محتوای مطبوعات محلی از حیث توجه به اصول روزنامه نگاری حرفه ای و توسعه ای(مورد مطالعه:نشریات استان اردبیل) [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 51-69]
 • اعتماد ارائه راهکارهای اجرایی برای عوامل اعتمادساز در اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران از منظر استادان، مدیران و خبرنگاران رسانه [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 77-98]
 • اعتماد به اخبار اعتماد و رسانه: عوامل موثر بر اعتماد به رسانه های خبری برون مرزی BBC و VOA فارسی با رویکرد تطبیقی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تبریز) [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 71-86]
 • اقناع تبیین ارتباط میان اقناع رسانه ای شبکه های اجتماعی و سبک زندگی – مورد کاوی تلگرام [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 113-129]
 • الزامات سیاست‌گذاری مقابله با تاکتیک عملیات روانی ایجاد تفرقه مذهبی و الزامات سیاستگذاری رسانه ای (مطالعه موردی: خبرگزاری تقریب، تسنیم و ایکنا) [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 23-32]
 • انتخابات مقایسه گفتمان خبری صدای آمریکا و بی‌بی‌سی فارسی درباره پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 39-57]
 • انتخابات ریاست جمهوری 1392 و 1396 تحلیل مدارهای هویت و دیگری در گفتمان اعتدال‌گرایی (مطالعه موردی: مستندهای انتخابات ریاست‌جمهوری دوره‌های یازدهم و دوازدهم) [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 111-125]
 • اینستاگرام شناسایی خرده فرهنگ های نمایشی و چگونگی اشاعه هنجار در شبکه اجتماعی اینستاگرام [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 63-86]
 • اینستاگرام بررسی تأثیر کنش گفتاری بر تجربه ارتباطی در میان کاربران اینستاگرام [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 99-109]
 • انگیزه تحلیل مولفه های انگیزه دیدن برنامه های ورزشی از طریق رسانه های دیجیتال آنلاین [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 71-84]
 • اولویت‌بندی استخراج و اولویت‌بندی مولفه‌های موثر بر کاهش انتشار محتوای مجرمانه اخلاق عمومی در تلگرام [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 107-125]

ب

 • بازی رایانه ای رابطه استفاده از بازیهای رایانه ای با پرخاشگـری در میان کودکان (مورد مطالعه: کودکان 8 تا 12 سال شهر اردبیل) [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 23-33]
 • بازی موبایلی ارائه الگو در استفاده از رسم الخط فارسی در طراحی رابط کاربری بازی های موبایلی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 7-21]
 • بازنمایی نقش سینما در توسعه و ترویج پیام‌های سلامت؛ بازنمایی شاخص‌های سلامت در فیلم سینمایی لانتوری [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 87-106]
 • بازنمایی بازنمایی آسیب های اجتماعی در سریال های تلویزیونی (تحلیل محتوای سریال های شبکه سبلان اردبیل در طی سالهای 95-1385) [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 131-145]
 • بازی های رایانه ای پرخاشگری در کاربران نوجوان بازیهای رایانهای خشن از دیدگاه والدین: تاثیر آموزش سواد رسانهای1391 [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 107-125]
 • بی‌بی‌سی مقایسه گفتمان خبری صدای آمریکا و بی‌بی‌سی فارسی درباره پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 39-57]
 • برجسته سازی تحلیل ساختار و محتوای مطبوعات محلی از حیث توجه به اصول روزنامه نگاری حرفه ای و توسعه ای(مورد مطالعه:نشریات استان اردبیل) [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 51-69]
 • برساخت گرایی بازنمایی آسیب های اجتماعی در سریال های تلویزیونی (تحلیل محتوای سریال های شبکه سبلان اردبیل در طی سالهای 95-1385) [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 131-145]
 • برنامه های ماهواره ای تأثیر برنامه های ماهواره بر سبک زندگی مردم استان مرکزی (شهر اراک) [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 85-111]
 • برنامه های ورزشی تحلیل مولفه های انگیزه دیدن برنامه های ورزشی از طریق رسانه های دیجیتال آنلاین [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 71-84]
 • بیننده تحلیل مولفه های انگیزه دیدن برنامه های ورزشی از طریق رسانه های دیجیتال آنلاین [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 71-84]

پ

 • پرخاشگری رابطه استفاده از بازیهای رایانه ای با پرخاشگـری در میان کودکان (مورد مطالعه: کودکان 8 تا 12 سال شهر اردبیل) [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 23-33]
 • پلتفرم اجتماعی توسعه کارآفرینی رسانه ای سازمانی با استفاده از درگیرسازی مخاطب در پلتفرمهای اجتماعی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 59-69]
 • پنج نیروی رقابتی پورتر آسیب‌شناسی صنعت مطبوعات کشور با هدف ارائه الگوی تحولی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 87-106]

ت

 • تاکتیک عملیات روانی مقابله با تاکتیک عملیات روانی ایجاد تفرقه مذهبی و الزامات سیاستگذاری رسانه ای (مطالعه موردی: خبرگزاری تقریب، تسنیم و ایکنا) [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 23-32]
 • تجربه ارتباطی بررسی تأثیر کنش گفتاری بر تجربه ارتباطی در میان کاربران اینستاگرام [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 99-109]
 • تحلیل گفتمان (انتقادی) تحلیل مدارهای هویت و دیگری در گفتمان اعتدال‌گرایی (مطالعه موردی: مستندهای انتخابات ریاست‌جمهوری دوره‌های یازدهم و دوازدهم) [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 111-125]
 • تشیع احکام رسانه از منظر فقه شیعه [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 7-21]
 • تفرقه مذهبی مقابله با تاکتیک عملیات روانی ایجاد تفرقه مذهبی و الزامات سیاستگذاری رسانه ای (مطالعه موردی: خبرگزاری تقریب، تسنیم و ایکنا) [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 23-32]

ج

 • جنسیت اعتماد و رسانه: عوامل موثر بر اعتماد به رسانه های خبری برون مرزی BBC و VOA فارسی با رویکرد تطبیقی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تبریز) [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 71-86]

ح

 • حسن روحانی تحلیل مدارهای هویت و دیگری در گفتمان اعتدال‌گرایی (مطالعه موردی: مستندهای انتخابات ریاست‌جمهوری دوره‌های یازدهم و دوازدهم) [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 111-125]
 • حقوق مالکیت معنوی نقش حقوق مالکیت معنوی در شبکه های اجتماعی [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 35-46]
 • حقوق ورزشی نقش رسانه های جمعی در ارتقای آگاهی از مسئولیت مدنی ورزشی [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 41-55]

خ

 • خبرگان رهبری مقایسه گفتمان خبری صدای آمریکا و بی‌بی‌سی فارسی درباره پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 39-57]
 • خرده فرهنگ شناسایی خرده فرهنگ های نمایشی و چگونگی اشاعه هنجار در شبکه اجتماعی اینستاگرام [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 63-86]
 • خشونت رابطه استفاده از بازیهای رایانه ای با پرخاشگـری در میان کودکان (مورد مطالعه: کودکان 8 تا 12 سال شهر اردبیل) [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 23-33]

د

 • دیپلماسی" شناسایی عوامل مؤثر بر دیپلماسی فرهنگی در سینمای ایران [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 57-76]
 • دیجیتال تحلیل مولفه های انگیزه دیدن برنامه های ورزشی از طریق رسانه های دیجیتال آنلاین [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 71-84]
 • درگیرسازی مخاطب توسعه کارآفرینی رسانه ای سازمانی با استفاده از درگیرسازی مخاطب در پلتفرمهای اجتماعی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 59-69]
 • دین داری اعتماد و رسانه: عوامل موثر بر اعتماد به رسانه های خبری برون مرزی BBC و VOA فارسی با رویکرد تطبیقی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تبریز) [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 71-86]

ر

 • راهکار ارائه راهکارهای اجرایی برای عوامل اعتمادساز در اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران از منظر استادان، مدیران و خبرنگاران رسانه [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 77-98]
 • رسانه احکام رسانه از منظر فقه شیعه [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 7-21]
 • رسانه تاثیر سواد رسانه ای بر سرمایه فرهنگی مطالعه موردی موسسات فرهنگی قرآنی اصفهان [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 127-139]
 • رسانه مقابله با تاکتیک عملیات روانی ایجاد تفرقه مذهبی و الزامات سیاستگذاری رسانه ای (مطالعه موردی: خبرگزاری تقریب، تسنیم و ایکنا) [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 23-32]
 • رسانه های جمعی نقش رسانه های جمعی در ارتقای آگاهی از مسئولیت مدنی ورزشی [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 41-55]
 • رسم الخط فارسی ارائه الگو در استفاده از رسم الخط فارسی در طراحی رابط کاربری بازی های موبایلی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 7-21]
 • روزنامه نگاری توسعه تحلیل ساختار و محتوای مطبوعات محلی از حیث توجه به اصول روزنامه نگاری حرفه ای و توسعه ای(مورد مطالعه:نشریات استان اردبیل) [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 51-69]
 • رویکرد مقابله‌ای مقابله با تاکتیک عملیات روانی ایجاد تفرقه مذهبی و الزامات سیاستگذاری رسانه ای (مطالعه موردی: خبرگزاری تقریب، تسنیم و ایکنا) [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 23-32]

ز

س

 • سازمان بین المللی مالکیت معنوی نقش حقوق مالکیت معنوی در شبکه های اجتماعی [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 35-46]
 • سبک زندگی تأثیر برنامه های ماهواره بر سبک زندگی مردم استان مرکزی (شهر اراک) [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 85-111]
 • سبک زندگی تبیین ارتباط میان اقناع رسانه ای شبکه های اجتماعی و سبک زندگی – مورد کاوی تلگرام [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 113-129]
 • سریال های تلویزیونی بازنمایی آسیب های اجتماعی در سریال های تلویزیونی (تحلیل محتوای سریال های شبکه سبلان اردبیل در طی سالهای 95-1385) [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 131-145]
 • سرمایه اجتماعی بررسی نقش شبکه استانی آفتاب در افزایش سرمایه اجتماعی در بین کارگران شهر اراک [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 127-152]
 • سرمایه فرهنگی تاثیر سواد رسانه ای بر سرمایه فرهنگی مطالعه موردی موسسات فرهنگی قرآنی اصفهان [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 127-139]
 • سینما نقش سینما در توسعه و ترویج پیام‌های سلامت؛ بازنمایی شاخص‌های سلامت در فیلم سینمایی لانتوری [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 87-106]
 • سواد رسانه ای تاثیر سواد رسانه ای بر سرمایه فرهنگی مطالعه موردی موسسات فرهنگی قرآنی اصفهان [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 127-139]
 • سواد رسانه ای و اطلاعاتی راهکارهای افزایش سواد رسانه ای و اطلاعاتی معلمان [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 7-22]

ش

 • شادکامی آسیب شناسی برنامه رادیویی سلام ساوالان از دیدگاه مخاطبان [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 33-49]
 • شبکه اجتماعی توسعه کارآفرینی رسانه ای سازمانی با استفاده از درگیرسازی مخاطب در پلتفرمهای اجتماعی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 59-69]
 • شبکه اجتماعی تبیین ارتباط میان اقناع رسانه ای شبکه های اجتماعی و سبک زندگی – مورد کاوی تلگرام [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 113-129]
 • شبکه استانی آفتاب بررسی نقش شبکه استانی آفتاب در افزایش سرمایه اجتماعی در بین کارگران شهر اراک [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 127-152]
 • شبکه سبلان بازنمایی آسیب های اجتماعی در سریال های تلویزیونی (تحلیل محتوای سریال های شبکه سبلان اردبیل در طی سالهای 95-1385) [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 131-145]
 • شبکه های اجتماعی نقش حقوق مالکیت معنوی در شبکه های اجتماعی [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 35-46]
 • شهرستان اراک بررسی نقش شبکه استانی آفتاب در افزایش سرمایه اجتماعی در بین کارگران شهر اراک [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 127-152]

ص

 • صدای آمریکا مقایسه گفتمان خبری صدای آمریکا و بی‌بی‌سی فارسی درباره پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 39-57]
 • صداوسیما ارائه راهکارهای اجرایی برای عوامل اعتمادساز در اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران از منظر استادان، مدیران و خبرنگاران رسانه [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 77-98]
 • صنعت مطبوعات آسیب‌شناسی صنعت مطبوعات کشور با هدف ارائه الگوی تحولی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 87-106]

ط

 • طراحی حروف ارائه الگو در استفاده از رسم الخط فارسی در طراحی رابط کاربری بازی های موبایلی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 7-21]
 • طراحی رابط کاربری ارائه الگو در استفاده از رسم الخط فارسی در طراحی رابط کاربری بازی های موبایلی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 7-21]

ظ

 • ظاهر حروف ارائه الگو در استفاده از رسم الخط فارسی در طراحی رابط کاربری بازی های موبایلی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 7-21]

ف

 • فرهنگ شناسایی خرده فرهنگ های نمایشی و چگونگی اشاعه هنجار در شبکه اجتماعی اینستاگرام [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 63-86]
 • فقه احکام رسانه از منظر فقه شیعه [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 7-21]
 • فن آوری اطلاعات عوامل موثر در توسعه ارتباطات شبکه ای سازمانی به منظور تدوین یک الگو (در بین کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه علمی – کاربردی تهران) [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 7-22]

ق

 • قرآن کریم تاثیر سواد رسانه ای بر سرمایه فرهنگی مطالعه موردی موسسات فرهنگی قرآنی اصفهان [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 127-139]

ک

 • کارآفرینی رسانه‌ای توسعه کارآفرینی رسانه ای سازمانی با استفاده از درگیرسازی مخاطب در پلتفرمهای اجتماعی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 59-69]
 • کارآفرینی سازمانی توسعه کارآفرینی رسانه ای سازمانی با استفاده از درگیرسازی مخاطب در پلتفرمهای اجتماعی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 59-69]
 • کارگران بررسی نقش شبکه استانی آفتاب در افزایش سرمایه اجتماعی در بین کارگران شهر اراک [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 127-152]
 • کاهش انتشار استخراج و اولویت‌بندی مولفه‌های موثر بر کاهش انتشار محتوای مجرمانه اخلاق عمومی در تلگرام [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 107-125]
 • کنش گفتاری بررسی تأثیر کنش گفتاری بر تجربه ارتباطی در میان کاربران اینستاگرام [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 99-109]
 • کودکان شهر اردبیل رابطه استفاده از بازیهای رایانه ای با پرخاشگـری در میان کودکان (مورد مطالعه: کودکان 8 تا 12 سال شهر اردبیل) [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 23-33]

گ

 • گفتمان مقایسه گفتمان خبری صدای آمریکا و بی‌بی‌سی فارسی درباره پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 39-57]

ل

 • لانتوری نقش سینما در توسعه و ترویج پیام‌های سلامت؛ بازنمایی شاخص‌های سلامت در فیلم سینمایی لانتوری [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 87-106]

م

 • مخاطب ارائه راهکارهای اجرایی برای عوامل اعتمادساز در اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران از منظر استادان، مدیران و خبرنگاران رسانه [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 77-98]
 • مخاطب آسیب شناسی برنامه رادیویی سلام ساوالان از دیدگاه مخاطبان [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 33-49]
 • مدیریت تحول آسیب‌شناسی صنعت مطبوعات کشور با هدف ارائه الگوی تحولی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 87-106]
 • میزان استفاده از رسانه خارجی و ارزیابی مثبت از عملکرد رسانه داخلی اعتماد و رسانه: عوامل موثر بر اعتماد به رسانه های خبری برون مرزی BBC و VOA فارسی با رویکرد تطبیقی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تبریز) [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 71-86]
 • مستندهای تبلیغات انتخاباتی تحلیل مدارهای هویت و دیگری در گفتمان اعتدال‌گرایی (مطالعه موردی: مستندهای انتخابات ریاست‌جمهوری دوره‌های یازدهم و دوازدهم) [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 111-125]
 • مسئولیت مدنی نقش رسانه های جمعی در ارتقای آگاهی از مسئولیت مدنی ورزشی [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 41-55]
 • مشارکت کنندگان عوامل موثر در توسعه ارتباطات شبکه ای سازمانی به منظور تدوین یک الگو (در بین کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه علمی – کاربردی تهران) [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 7-22]
 • مصرف خانواده آسیب شناسی برنامه رادیویی سلام ساوالان از دیدگاه مخاطبان [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 33-49]
 • مطبوعات محلی تحلیل ساختار و محتوای مطبوعات محلی از حیث توجه به اصول روزنامه نگاری حرفه ای و توسعه ای(مورد مطالعه:نشریات استان اردبیل) [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 51-69]
 • معاصر احکام رسانه از منظر فقه شیعه [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 7-21]
 • معلمان راهکارهای افزایش سواد رسانه ای و اطلاعاتی معلمان [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 7-22]
 • منابع اطلاعاتی راهکارهای افزایش سواد رسانه ای و اطلاعاتی معلمان [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 7-22]

ن

 • نتنوگرافی شناسایی خرده فرهنگ های نمایشی و چگونگی اشاعه هنجار در شبکه اجتماعی اینستاگرام [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 63-86]
 • نگرش به خشونت پرخاشگری در کاربران نوجوان بازیهای رایانهای خشن از دیدگاه والدین: تاثیر آموزش سواد رسانهای1391 [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 107-125]
 • نوع بازی رابطه استفاده از بازیهای رایانه ای با پرخاشگـری در میان کودکان (مورد مطالعه: کودکان 8 تا 12 سال شهر اردبیل) [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 23-33]

و

 • واژگان کلیدی: مطبوعات تحلیل ساختار و محتوای مطبوعات محلی از حیث توجه به اصول روزنامه نگاری حرفه ای و توسعه ای(مورد مطالعه:نشریات استان اردبیل) [دوره 14، شماره 4، 1398، صفحه 51-69]

ه

 • هویت (خود و دیگری) تحلیل مدارهای هویت و دیگری در گفتمان اعتدال‌گرایی (مطالعه موردی: مستندهای انتخابات ریاست‌جمهوری دوره‌های یازدهم و دوازدهم) [دوره 14، شماره 3، 1398، صفحه 111-125]