نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان جایگاه "رویکرد ارتباطی"در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان (بررسی دیدگاه استادان باسابقه) [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 75-87]
 • آموزش سواد رسانه‌ای «نقش مؤلفه‌های شناختی و زیبایی شناختی سواد رسانه‌ای در توسعه سرمایه اجتماعی در بین شهروندان تهرانی» [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 87-110]

ا

 • اخلاق حرفه ای رعایت اخلاق حرفه ای در تلگرام خبری ( انتخابات ریاست جمهوری 1396 ) [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 21-36]
 • ایران مهمترین مسائل شبکه‌های اجتماعی مجازی در افق 1404 ایران بر مبنای آینده پژوهی مرکز ترند وان (با تأکید بر مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی) [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 37-57]
 • استادان باسابقه جایگاه "رویکرد ارتباطی"در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان (بررسی دیدگاه استادان باسابقه) [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 75-87]
 • استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاری جایگاه حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی روزنامه‌نگاران در مطبوعات امروز ایران (بررسی دیدگاه‌های روزنامه‌نگاران، استادان ارتباطات، حقوقدانان و مدیران مسئول روزنامه‌ها) [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 33-44]
 • افکار عمومی بررسی و تحلیل نقش فرهنگی رسانه‌های جبهه مقاومت در مدیریت افکار عمومی (مطالعه موردی: بحران سوریه) [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 33-50]
 • اقتصادشهری راهکارها‌ی بهینه سازی نظام اطلاع رسانی شهرداری تهران با رویکرد استفاده از نخبگان مردمی در توسعۀ اقتصاد شهری [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 45-62]
 • امنیت شغلی روزنامه‌نگاری جایگاه حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی روزنامه‌نگاران در مطبوعات امروز ایران (بررسی دیدگاه‌های روزنامه‌نگاران، استادان ارتباطات، حقوقدانان و مدیران مسئول روزنامه‌ها) [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 33-44]
 • انتخابات رعایت اخلاق حرفه ای در تلگرام خبری ( انتخابات ریاست جمهوری 1396 ) [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 21-36]
 • اینترنت بررسی رابطه سواد رسانه‌ای با حفظ حریم خصوصی در فضای مجازی (مورد مطالعه: نوجوانان منطقه 5 تهران) [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 131-141]

ب

 • بحران بررسی و تحلیل نقش فرهنگی رسانه‌های جبهه مقاومت در مدیریت افکار عمومی (مطالعه موردی: بحران سوریه) [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 33-50]
 • بخش خبری ۲۰:۳۰ نحوۀ برجسته‌سازی مهمترین مسائل اجتماعی جامعۀ ایران در اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران (مطالعۀ موردی: بخش خبری 30 :20) [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 63-86]
 • برجسته‌سازی نحوۀ برجسته‌سازی مهمترین مسائل اجتماعی جامعۀ ایران در اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران (مطالعۀ موردی: بخش خبری 30 :20) [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 63-86]
 • بلایای طبیعی بررسی کارکرد روابط عمومی سازمانها در مدیریت بحران بلایای طبیعی مطالعه موردی عملکرد روابط عمومی بنیاد مسکن استان تهران در بازسازی مناطق زلزله زده قصر شیرین [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 125-145]

پ

 • پیامدها پیامدهای شفافیت رسانه‌ای در ایران [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 19-35]
 • پیام‌رسان‌ها بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در شهرت رسانه‌ای کانال‌های خبری در پیام‌رسان‌ها [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 7-22]
 • پلتفرم بررسی ابعاد بروز و ظهور پلتفرم کلاب هاوس در ایران [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 7-18]

ت

 • تحریم اقتصادی تبیین نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی بر رفتار اقتصادی زنان تهرانی در دوره پسا تحریم با تأکید بر زنانه شدن اقتصاد خانگی [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 77-92]
 • تحقیق کیفی شناسایی نقش پیشرفت فناوری‌های حوزه رسانه در اقتصاد [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 51-62]
 • تحلیل گفتمان تحلیل گفتمان رئیس جمهور ایران در خصوص همه‌گیری کرونا؛ مطالعه موردی سخنرانی‌ها در هیأت دولت و ستاد ملی کرونا [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 112-129]
 • تحلیل گفتمان انتقادی شرایط سیاسی سینمای ایران در دهۀ هفتاد؛ تحلیل گفتمان شفاهی فیلم «موج مرده» [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 7-20]
 • تحلیل محتوای کمی نحوۀ برجسته‌سازی مهمترین مسائل اجتماعی جامعۀ ایران در اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران (مطالعۀ موردی: بخش خبری 30 :20) [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 63-86]
 • تحلیل مضمون ارائه راهکارهای عملیاتی برای خبرگزاری صدا و سیما در مدیریت هیجانات اجتماعی منفی [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 105-127]
 • تصمیم اقتصادی تبیین نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی بر رفتار اقتصادی زنان تهرانی در دوره پسا تحریم با تأکید بر زنانه شدن اقتصاد خانگی [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 77-92]
 • تصویرپردازی طراحی الگوی تصویرپردازی مبتنی بر آیات و روایات از مهدویت [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 115-131]
 • تلگرام نقش شایعه های اقتصادی بر روند توسعه ملی و راه های رسانه ای مقابله با آن با تاکید بر شبکه اجتماعی تلگرام [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 23-31]
 • تلگرام رعایت اخلاق حرفه ای در تلگرام خبری ( انتخابات ریاست جمهوری 1396 ) [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 21-36]
 • تلویزیون نقش برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران در کاهش فقر انسانی [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 93-111]
 • توانمندسازی فردی نقش برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران در کاهش فقر انسانی [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 93-111]
 • توسعه نقش شایعه های اقتصادی بر روند توسعه ملی و راه های رسانه ای مقابله با آن با تاکید بر شبکه اجتماعی تلگرام [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 23-31]
 • توسعه انسانی نقش برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران در کاهش فقر انسانی [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 93-111]
 • توسعه نیروی انسانی «نقش مؤلفه‌های شناختی و زیبایی شناختی سواد رسانه‌ای در توسعه سرمایه اجتماعی در بین شهروندان تهرانی» [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 87-110]
 • تئوری داده بنیاد رویکرد کیفی مدل اثربخشی جایگذاری برند ورزشی در رسانه [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 89-103]

ج

 • جایگذاری برند ورزشی رویکرد کیفی مدل اثربخشی جایگذاری برند ورزشی در رسانه [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 89-103]
 • جامعه نظارتی حق کاربران برنظارت الکترونی وحفظ حریم خصوصی درجامعه اطلاعاتی [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 7-19]
 • جبهه مقاومت بررسی و تحلیل نقش فرهنگی رسانه‌های جبهه مقاومت در مدیریت افکار عمومی (مطالعه موردی: بحران سوریه) [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 33-50]

ح

 • حریم خصوصی حق کاربران برنظارت الکترونی وحفظ حریم خصوصی درجامعه اطلاعاتی [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 7-19]
 • حریم خصوصی بررسی رابطه سواد رسانه‌ای با حفظ حریم خصوصی در فضای مجازی (مورد مطالعه: نوجوانان منطقه 5 تهران) [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 131-141]
 • حقوق و مسئولیت‌های روزنامه‌نگاران جایگاه حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی روزنامه‌نگاران در مطبوعات امروز ایران (بررسی دیدگاه‌های روزنامه‌نگاران، استادان ارتباطات، حقوقدانان و مدیران مسئول روزنامه‌ها) [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 33-44]

خ

 • خبر بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در شهرت رسانه‌ای کانال‌های خبری در پیام‌رسان‌ها [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 7-22]
 • خبرگزاری صدا و سیما ارائه راهکارهای عملیاتی برای خبرگزاری صدا و سیما در مدیریت هیجانات اجتماعی منفی [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 105-127]
 • خلاقیت راهکارها‌ی بهینه سازی نظام اطلاع رسانی شهرداری تهران با رویکرد استفاده از نخبگان مردمی در توسعۀ اقتصاد شهری [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 45-62]

د

 • دهۀ هفتاد شرایط سیاسی سینمای ایران در دهۀ هفتاد؛ تحلیل گفتمان شفاهی فیلم «موج مرده» [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 7-20]

ر

 • ریاست جمهوری رعایت اخلاق حرفه ای در تلگرام خبری ( انتخابات ریاست جمهوری 1396 ) [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 21-36]
 • رسانه نحوۀ برجسته‌سازی مهمترین مسائل اجتماعی جامعۀ ایران در اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران (مطالعۀ موردی: بخش خبری 30 :20) [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 63-86]
 • رسانه بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر قصد کارآفرینانه [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 111-124]
 • رسانه طراحی الگوی تصویرپردازی مبتنی بر آیات و روایات از مهدویت [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 115-131]
 • رسانه رابطه میزان تماشای برنامه‌های شبکه استانی سبلان با تغییر رفتارهای زیست محیطی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل) [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 21-31]
 • رسانه بررسی و تحلیل نقش فرهنگی رسانه‌های جبهه مقاومت در مدیریت افکار عمومی (مطالعه موردی: بحران سوریه) [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 33-50]
 • رسانه رویکرد کیفی مدل اثربخشی جایگذاری برند ورزشی در رسانه [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 89-103]
 • رسانه جمعی نقش برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران در کاهش فقر انسانی [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 93-111]
 • رییس جمهور ایران تحلیل گفتمان رئیس جمهور ایران در خصوص همه‌گیری کرونا؛ مطالعه موردی سخنرانی‌ها در هیأت دولت و ستاد ملی کرونا [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 112-129]
 • رشد فعالیت‌های اقتصادی شناسایی نقش پیشرفت فناوری‌های حوزه رسانه در اقتصاد [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 51-62]
 • رفتار رابطه میزان تماشای برنامه‌های شبکه استانی سبلان با تغییر رفتارهای زیست محیطی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل) [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 21-31]
 • رفتار اقتصادی تبیین نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی بر رفتار اقتصادی زنان تهرانی در دوره پسا تحریم با تأکید بر زنانه شدن اقتصاد خانگی [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 77-92]
 • روابط ایران و آمریکا شرایط سیاسی سینمای ایران در دهۀ هفتاد؛ تحلیل گفتمان شفاهی فیلم «موج مرده» [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 7-20]
 • روابط عمومی بررسی کارکرد روابط عمومی سازمانها در مدیریت بحران بلایای طبیعی مطالعه موردی عملکرد روابط عمومی بنیاد مسکن استان تهران در بازسازی مناطق زلزله زده قصر شیرین [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 125-145]
 • روزنامه‌نگاری حرفه‌ای جایگاه حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی روزنامه‌نگاران در مطبوعات امروز ایران (بررسی دیدگاه‌های روزنامه‌نگاران، استادان ارتباطات، حقوقدانان و مدیران مسئول روزنامه‌ها) [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 33-44]
 • روش شناسی چهار رویکرد به روش‌شناسی مقاله‌های مفهومی [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 89-101]
 • رویکرد ارتباطی جایگاه "رویکرد ارتباطی"در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان (بررسی دیدگاه استادان باسابقه) [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 75-87]

ز

 • زنان تهرانی تبیین نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی بر رفتار اقتصادی زنان تهرانی در دوره پسا تحریم با تأکید بر زنانه شدن اقتصاد خانگی [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 77-92]

س

 • سایبری سواد رسانه‌ای؛ ضامن حفظ و گسترش قلمرو سایبری [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 63-77]
 • سپرده جایگاه رسانه در تحلیل رابطه بانک‌ها با سپرده‌گذاران در عقد وکالت [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 79-87]
 • سپرده‌گذار جایگاه رسانه در تحلیل رابطه بانک‌ها با سپرده‌گذاران در عقد وکالت [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 79-87]
 • سرمایه اجتماعی «نقش مؤلفه‌های شناختی و زیبایی شناختی سواد رسانه‌ای در توسعه سرمایه اجتماعی در بین شهروندان تهرانی» [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 87-110]
 • سواد رسانه ای بررسی رابطه سواد رسانه‌ای با حفظ حریم خصوصی در فضای مجازی (مورد مطالعه: نوجوانان منطقه 5 تهران) [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 131-141]
 • سواد رسانه‌ای «نقش مؤلفه‌های شناختی و زیبایی شناختی سواد رسانه‌ای در توسعه سرمایه اجتماعی در بین شهروندان تهرانی» [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 87-110]
 • سواد رسانه‌ای حق کاربران برنظارت الکترونی وحفظ حریم خصوصی درجامعه اطلاعاتی [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 7-19]
 • سواد رسانه‌ای سواد رسانه‌ای؛ ضامن حفظ و گسترش قلمرو سایبری [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 63-77]
 • سوریه بررسی و تحلیل نقش فرهنگی رسانه‌های جبهه مقاومت در مدیریت افکار عمومی (مطالعه موردی: بحران سوریه) [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 33-50]

ش

 • شبکه اجتماعی نقش شایعه های اقتصادی بر روند توسعه ملی و راه های رسانه ای مقابله با آن با تاکید بر شبکه اجتماعی تلگرام [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 23-31]
 • شبکه‌ اجتماعی بررسی تاثیر گسترش شبکه‌های اجتماعی بر توسعه کارآفرینی: تبیین نقش تعدیل‌گر زیرساخت‌های فناوری‌های دیجیتال و هنجارهای اجتماعی [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 37-51]
 • شبکه استانی آفتاب بررسی نقش شبکه استانی آفتاب در مشارکت سیاسی مردم استان مرکزی (شهر اراک) [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 59-76]
 • شبکه سبلان رابطه میزان تماشای برنامه‌های شبکه استانی سبلان با تغییر رفتارهای زیست محیطی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل) [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 21-31]
 • شبکه مجازی تبیین نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی بر رفتار اقتصادی زنان تهرانی در دوره پسا تحریم با تأکید بر زنانه شدن اقتصاد خانگی [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 77-92]
 • شبکه های اجتماعی رعایت اخلاق حرفه ای در تلگرام خبری ( انتخابات ریاست جمهوری 1396 ) [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 21-36]
 • شبکه‌های اجتماعی مهمترین مسائل شبکه‌های اجتماعی مجازی در افق 1404 ایران بر مبنای آینده پژوهی مرکز ترند وان (با تأکید بر مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی) [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 37-57]
 • شبکه های اجتماعی مجازی بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر قصد کارآفرینانه [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 111-124]
 • شفافیت پیامدهای شفافیت رسانه‌ای در ایران [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 19-35]
 • شفافیت اطلاعات پیامدهای شفافیت رسانه‌ای در ایران [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 19-35]
 • شفافیت رسانه‌ای پیامدهای شفافیت رسانه‌ای در ایران [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 19-35]
 • شهر اراک بررسی نقش شبکه استانی آفتاب در مشارکت سیاسی مردم استان مرکزی (شهر اراک) [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 59-76]
 • شهرت رسانه‌ای بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در شهرت رسانه‌ای کانال‌های خبری در پیام‌رسان‌ها [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 7-22]

ص

 • صنایع خلاق بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر قصد کارآفرینانه [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 111-124]

ط

 • طراحی تحقیق چهار رویکرد به روش‌شناسی مقاله‌های مفهومی [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 89-101]

ع

 • عملیات بانکی جایگاه رسانه در تحلیل رابطه بانک‌ها با سپرده‌گذاران در عقد وکالت [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 79-87]

ف

 • فضای مجازی بررسی ابعاد بروز و ظهور پلتفرم کلاب هاوس در ایران [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 7-18]
 • فضای مجازی مهمترین مسائل شبکه‌های اجتماعی مجازی در افق 1404 ایران بر مبنای آینده پژوهی مرکز ترند وان (با تأکید بر مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی) [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 37-57]
 • فضای مجازی بررسی رابطه سواد رسانه‌ای با حفظ حریم خصوصی در فضای مجازی (مورد مطالعه: نوجوانان منطقه 5 تهران) [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 131-141]
 • فقر انسانی نقش برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران در کاهش فقر انسانی [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 93-111]
 • فناوری دیجیتال بررسی تاثیر گسترش شبکه‌های اجتماعی بر توسعه کارآفرینی: تبیین نقش تعدیل‌گر زیرساخت‌های فناوری‌های دیجیتال و هنجارهای اجتماعی [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 37-51]

ق

 • قرض جایگاه رسانه در تحلیل رابطه بانک‌ها با سپرده‌گذاران در عقد وکالت [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 79-87]
 • قصد کارآفرینانه بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر قصد کارآفرینانه [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 111-124]
 • قلمرو سواد رسانه‌ای؛ ضامن حفظ و گسترش قلمرو سایبری [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 63-77]

ک

 • کارآفرینی بررسی تاثیر گسترش شبکه‌های اجتماعی بر توسعه کارآفرینی: تبیین نقش تعدیل‌گر زیرساخت‌های فناوری‌های دیجیتال و هنجارهای اجتماعی [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 37-51]
 • کارآفرینی دیجیتال بررسی تاثیر گسترش شبکه‌های اجتماعی بر توسعه کارآفرینی: تبیین نقش تعدیل‌گر زیرساخت‌های فناوری‌های دیجیتال و هنجارهای اجتماعی [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 37-51]
 • کانال‌های خبری بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در شهرت رسانه‌ای کانال‌های خبری در پیام‌رسان‌ها [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 7-22]
 • کلاب هاوس بررسی ابعاد بروز و ظهور پلتفرم کلاب هاوس در ایران [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 7-18]
 • کلید واژه: شایعه نقش شایعه های اقتصادی بر روند توسعه ملی و راه های رسانه ای مقابله با آن با تاکید بر شبکه اجتماعی تلگرام [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 23-31]
 • کنش اقتصادی تبیین نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی بر رفتار اقتصادی زنان تهرانی در دوره پسا تحریم با تأکید بر زنانه شدن اقتصاد خانگی [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 77-92]

ل

 • لاکلا و موف تحلیل گفتمان رئیس جمهور ایران در خصوص همه‌گیری کرونا؛ مطالعه موردی سخنرانی‌ها در هیأت دولت و ستاد ملی کرونا [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 112-129]

م

 • محیط‌زیست رابطه میزان تماشای برنامه‌های شبکه استانی سبلان با تغییر رفتارهای زیست محیطی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل) [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 21-31]
 • مدیریت بحران بررسی کارکرد روابط عمومی سازمانها در مدیریت بحران بلایای طبیعی مطالعه موردی عملکرد روابط عمومی بنیاد مسکن استان تهران در بازسازی مناطق زلزله زده قصر شیرین [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 125-145]
 • مدیریت شهری راهکارها‌ی بهینه سازی نظام اطلاع رسانی شهرداری تهران با رویکرد استفاده از نخبگان مردمی در توسعۀ اقتصاد شهری [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 45-62]
 • مدیریت هیجانات اجتماعی ارائه راهکارهای عملیاتی برای خبرگزاری صدا و سیما در مدیریت هیجانات اجتماعی منفی [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 105-127]
 • مسائل مهمترین مسائل شبکه‌های اجتماعی مجازی در افق 1404 ایران بر مبنای آینده پژوهی مرکز ترند وان (با تأکید بر مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی) [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 37-57]
 • مسائل اجتماعی نحوۀ برجسته‌سازی مهمترین مسائل اجتماعی جامعۀ ایران در اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران (مطالعۀ موردی: بخش خبری 30 :20) [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 63-86]
 • مشارکت سیاسی بررسی نقش شبکه استانی آفتاب در مشارکت سیاسی مردم استان مرکزی (شهر اراک) [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 59-76]
 • مصاحبه اکتشافی رویکرد کیفی مدل اثربخشی جایگذاری برند ورزشی در رسانه [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 89-103]
 • مصاحبه عمقی جایگاه حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی روزنامه‌نگاران در مطبوعات امروز ایران (بررسی دیدگاه‌های روزنامه‌نگاران، استادان ارتباطات، حقوقدانان و مدیران مسئول روزنامه‌ها) [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 33-44]
 • مضاربه جایگاه رسانه در تحلیل رابطه بانک‌ها با سپرده‌گذاران در عقد وکالت [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 79-87]
 • مقاله مفهومی چهار رویکرد به روش‌شناسی مقاله‌های مفهومی [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 89-101]
 • مقاله نظری چهار رویکرد به روش‌شناسی مقاله‌های مفهومی [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 89-101]
 • مهدویت طراحی الگوی تصویرپردازی مبتنی بر آیات و روایات از مهدویت [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 115-131]
 • موج مرده شرایط سیاسی سینمای ایران در دهۀ هفتاد؛ تحلیل گفتمان شفاهی فیلم «موج مرده» [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 7-20]
 • موعود طراحی الگوی تصویرپردازی مبتنی بر آیات و روایات از مهدویت [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 115-131]

ن

 • نخبگان مردمی راهکارها‌ی بهینه سازی نظام اطلاع رسانی شهرداری تهران با رویکرد استفاده از نخبگان مردمی در توسعۀ اقتصاد شهری [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 45-62]
 • نظارت الکترونی حق کاربران برنظارت الکترونی وحفظ حریم خصوصی درجامعه اطلاعاتی [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 7-19]
 • نظارت خود انگیخته حق کاربران برنظارت الکترونی وحفظ حریم خصوصی درجامعه اطلاعاتی [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 7-19]
 • نظارت دگر انگیخته حق کاربران برنظارت الکترونی وحفظ حریم خصوصی درجامعه اطلاعاتی [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 7-19]
 • نظام اطلاع رسانی راهکارها‌ی بهینه سازی نظام اطلاع رسانی شهرداری تهران با رویکرد استفاده از نخبگان مردمی در توسعۀ اقتصاد شهری [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 45-62]
 • نقش پیشرفت فناوری‌های رسانه‌ای شناسایی نقش پیشرفت فناوری‌های حوزه رسانه در اقتصاد [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 51-62]
 • نقش فرهنگی بررسی و تحلیل نقش فرهنگی رسانه‌های جبهه مقاومت در مدیریت افکار عمومی (مطالعه موردی: بحران سوریه) [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 33-50]
 • نورمن فرکلاف شرایط سیاسی سینمای ایران در دهۀ هفتاد؛ تحلیل گفتمان شفاهی فیلم «موج مرده» [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 7-20]

و

 • ویروس کرونا تحلیل گفتمان رئیس جمهور ایران در خصوص همه‌گیری کرونا؛ مطالعه موردی سخنرانی‌ها در هیأت دولت و ستاد ملی کرونا [دوره 15، شماره 4، 1399، صفحه 112-129]
 • وکالت جایگاه رسانه در تحلیل رابطه بانک‌ها با سپرده‌گذاران در عقد وکالت [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 79-87]

ه

 • هیجان ارائه راهکارهای عملیاتی برای خبرگزاری صدا و سیما در مدیریت هیجانات اجتماعی منفی [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 105-127]
 • هیجانات اجتماعی ارائه راهکارهای عملیاتی برای خبرگزاری صدا و سیما در مدیریت هیجانات اجتماعی منفی [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 105-127]
 • هنجارهای اجتماعی بررسی تاثیر گسترش شبکه‌های اجتماعی بر توسعه کارآفرینی: تبیین نقش تعدیل‌گر زیرساخت‌های فناوری‌های دیجیتال و هنجارهای اجتماعی [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 37-51]