نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اثربخشی تبلیغات طراحی مدل اثر بخشی تبلیغات بومی شده در شبکه‌های اجتماعی با رویکرد تحلیل مضمون کیفی [دوره 18، شماره 2، 1402، صفحه 37-50]
 • ارتباطات خانواده بررسی جامعه شناختی رابطه شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات خانواده در مناطق روستایی شهرستان کاشمر [دوره 18، شماره 1، 1402، صفحه 89-99]
 • ارزش‌های فردی تدوین مدل ساختاری نقش سواد رسانه بر ارزش‌های فردی با میانجی‌گری انعطاف‌پذیری شناختی زنان شهر تهران [دوره 18، شماره 2، 1402، صفحه 91-103]
 • اسطوره سازی بررسی تطبیقی شعارها و برنامه‌های انتخاباتی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 در محتوای روزنامه‌های کیهان، اعتماد، رسالت و شرق [دوره 18، شماره 1، 1402، صفحه 7-23]
 • اعتماد به نفس بررسی و تحلیل نشانه‌های اعتماد به نفس در تصاویر فیلم "کناره غربی" با استفاده از رویکرد کرس و ون‌لیوون [دوره 18، شماره 2، 1402، صفحه 75-89]
 • اقتصاد توجه الگوی مفهومی مدیریت توجه در سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 1، 1402، صفحه 47-62]
 • انتخابات ریاست جمهوری بررسی تطبیقی شعارها و برنامه‌های انتخاباتی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 در محتوای روزنامه‌های کیهان، اعتماد، رسالت و شرق [دوره 18، شماره 1، 1402، صفحه 7-23]
 • اینستاگرام تجارب کاربران زن از همذات‌پنداری با جراحی‌های زیبایی در محتواهای اینستاگرام [دوره 18، شماره 1، 1402، صفحه 101-113]
 • انعطاف‌پذیری شناختی تدوین مدل ساختاری نقش سواد رسانه بر ارزش‌های فردی با میانجی‌گری انعطاف‌پذیری شناختی زنان شهر تهران [دوره 18، شماره 2، 1402، صفحه 91-103]

ب

 • بازاریابی بررسی نقش بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر پیشبرد تبلیغات دهان به دهان الکترونیک مقاصد گردشگری (مورد مطالعه: استان تهران) [دوره 18، شماره 1، 1402، صفحه 77-88]
 • بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بررسی نقش بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر پیشبرد تبلیغات دهان به دهان الکترونیک مقاصد گردشگری (مورد مطالعه: استان تهران) [دوره 18، شماره 1، 1402، صفحه 77-88]
 • بازاریابی موبایل تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار مصرف‌کننده در بازاریابی موبایل [دوره 18، شماره 1، 1402، صفحه 115-135]
 • برساخت‌گرایی هویت جنسیتی برساختی در آثار سودای سیمرغ چهلمین جشنواره فیلم فجر [دوره 18، شماره 1، 1402، صفحه 25-46]

ت

 • تبلیغات بومی شده طراحی مدل اثر بخشی تبلیغات بومی شده در شبکه‌های اجتماعی با رویکرد تحلیل مضمون کیفی [دوره 18، شماره 2، 1402، صفحه 37-50]
 • تبلیغات دهان به دهان الکترونیک بررسی نقش بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر پیشبرد تبلیغات دهان به دهان الکترونیک مقاصد گردشگری (مورد مطالعه: استان تهران) [دوره 18، شماره 1، 1402، صفحه 77-88]
 • تجارب تجارب کاربران زن از همذات‌پنداری با جراحی‌های زیبایی در محتواهای اینستاگرام [دوره 18، شماره 1، 1402، صفحه 101-113]
 • تلویزیون ج.ا.ا سیاست‌گذاری رسانه‌ای برای ارتقا کیفیت سرگرمی در برنامه‌های تلویزیون جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 2، 1402، صفحه 113-128]
 • تنظیم گری شناسایی چالش‌های سیاست‌گذاری ساترا در زمینه مجوزدهی به رسانه‌ها [دوره 18، شماره 2، 1402، صفحه 51-74]
 • توجه الگوی مفهومی مدیریت توجه در سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 1، 1402، صفحه 47-62]

ج

 • جامعه شبکه ای هویت‌سازی با تکیه بر رسانه‌های نوین [دوره 18، شماره 2، 1402، صفحه 7-21]
 • جراحی‌های زیبایی تجارب کاربران زن از همذات‌پنداری با جراحی‌های زیبایی در محتواهای اینستاگرام [دوره 18، شماره 1، 1402، صفحه 101-113]
 • جرائم رایانه ای الگوی جرم‌شناسی زنان در ارتباط با فضای مجازی و جرائم رایانه‌ای [دوره 18، شماره 2، 1402، صفحه 105-111]
 • جرم شناسی الگوی جرم‌شناسی زنان در ارتباط با فضای مجازی و جرائم رایانه‌ای [دوره 18، شماره 2، 1402، صفحه 105-111]
 • جشنواره فیلم فجر هویت جنسیتی برساختی در آثار سودای سیمرغ چهلمین جشنواره فیلم فجر [دوره 18، شماره 1، 1402، صفحه 25-46]

چ

 • چت GPT هراس اجتماعی، چت GPT و سرقت علمی [دوره 18، شماره 2، 1402، صفحه 23-36]

ر

 • راهکارهای جلوگیری هراس اجتماعی، چت GPT و سرقت علمی [دوره 18، شماره 2، 1402، صفحه 23-36]
 • رسانه تدوین مدل ساختاری نقش سواد رسانه بر ارزش‌های فردی با میانجی‌گری انعطاف‌پذیری شناختی زنان شهر تهران [دوره 18، شماره 2، 1402، صفحه 91-103]
 • رسانه ملی الگوی مفهومی مدیریت توجه در سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 1، 1402، صفحه 47-62]
 • رسانه‌های اجتماعی بررسی نقش بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر پیشبرد تبلیغات دهان به دهان الکترونیک مقاصد گردشگری (مورد مطالعه: استان تهران) [دوره 18، شماره 1، 1402، صفحه 77-88]
 • رسانه های معیار بررسی تطبیقی شعارها و برنامه‌های انتخاباتی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 در محتوای روزنامه‌های کیهان، اعتماد، رسالت و شرق [دوره 18، شماره 1، 1402، صفحه 7-23]
 • رسانه های نوین هویت‌سازی با تکیه بر رسانه‌های نوین [دوره 18، شماره 2، 1402، صفحه 7-21]
 • رفتار مشتریان تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار مصرف‌کننده در بازاریابی موبایل [دوره 18، شماره 1، 1402، صفحه 115-135]
 • روابط خانوادگی بررسی جامعه شناختی رابطه شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات خانواده در مناطق روستایی شهرستان کاشمر [دوره 18، شماره 1، 1402، صفحه 89-99]
 • روش نظریه زمینه‌ای الگوی مفهومی مدیریت توجه در سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 1، 1402، صفحه 47-62]
 • رویکرد کرس و ون‌لیون بررسی و تحلیل نشانه‌های اعتماد به نفس در تصاویر فیلم "کناره غربی" با استفاده از رویکرد کرس و ون‌لیوون [دوره 18، شماره 2، 1402، صفحه 75-89]

ز

 • زنان الگوی جرم‌شناسی زنان در ارتباط با فضای مجازی و جرائم رایانه‌ای [دوره 18، شماره 2، 1402، صفحه 105-111]
 • زنانگی هویت جنسیتی برساختی در آثار سودای سیمرغ چهلمین جشنواره فیلم فجر [دوره 18، شماره 1، 1402، صفحه 25-46]
 • زوجین بررسی جامعه شناختی رابطه شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات خانواده در مناطق روستایی شهرستان کاشمر [دوره 18، شماره 1، 1402، صفحه 89-99]

س

 • ساترا شناسایی چالش‌های سیاست‌گذاری ساترا در زمینه مجوزدهی به رسانه‌ها [دوره 18، شماره 2، 1402، صفحه 51-74]
 • سیاست هویت‌سازی با تکیه بر رسانه‌های نوین [دوره 18، شماره 2، 1402، صفحه 7-21]
 • سیاست گذاری شناسایی چالش‌های سیاست‌گذاری ساترا در زمینه مجوزدهی به رسانه‌ها [دوره 18، شماره 2، 1402، صفحه 51-74]
 • سیاستگذاری رسانه ای سیاست‌گذاری رسانه‌ای برای ارتقا کیفیت سرگرمی در برنامه‌های تلویزیون جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 2، 1402، صفحه 113-128]
 • سرقت علمی هراس اجتماعی، چت GPT و سرقت علمی [دوره 18، شماره 2، 1402، صفحه 23-36]
 • سرگرمی سیاست‌گذاری رسانه‌ای برای ارتقا کیفیت سرگرمی در برنامه‌های تلویزیون جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 2، 1402، صفحه 113-128]
 • سواد رسانه تدوین مدل ساختاری نقش سواد رسانه بر ارزش‌های فردی با میانجی‌گری انعطاف‌پذیری شناختی زنان شهر تهران [دوره 18، شماره 2، 1402، صفحه 91-103]

ش

 • شبکه اجتماعی طراحی مدل اثر بخشی تبلیغات بومی شده در شبکه‌های اجتماعی با رویکرد تحلیل مضمون کیفی [دوره 18، شماره 2، 1402، صفحه 37-50]

ف

 • فضای مجازی الگوی جرم‌شناسی زنان در ارتباط با فضای مجازی و جرائم رایانه‌ای [دوره 18، شماره 2، 1402، صفحه 105-111]
 • فیلم کناره غربی بررسی و تحلیل نشانه‌های اعتماد به نفس در تصاویر فیلم "کناره غربی" با استفاده از رویکرد کرس و ون‌لیوون [دوره 18، شماره 2، 1402، صفحه 75-89]

ک

 • کاربران زن تجارب کاربران زن از همذات‌پنداری با جراحی‌های زیبایی در محتواهای اینستاگرام [دوره 18، شماره 1، 1402، صفحه 101-113]

م

 • مجوزدهی شناسایی چالش‌های سیاست‌گذاری ساترا در زمینه مجوزدهی به رسانه‌ها [دوره 18، شماره 2، 1402، صفحه 51-74]
 • مدیریت توجه الگوی مفهومی مدیریت توجه در سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 1، 1402، صفحه 47-62]
 • مردانگی هویت جنسیتی برساختی در آثار سودای سیمرغ چهلمین جشنواره فیلم فجر [دوره 18، شماره 1، 1402، صفحه 25-46]
 • مصادیق سرقت علمی هراس اجتماعی، چت GPT و سرقت علمی [دوره 18، شماره 2، 1402، صفحه 23-36]
 • معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار مصرف‌کننده در بازاریابی موبایل [دوره 18، شماره 1، 1402، صفحه 115-135]
 • مقصد گردشگری بررسی نقش بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر پیشبرد تبلیغات دهان به دهان الکترونیک مقاصد گردشگری (مورد مطالعه: استان تهران) [دوره 18، شماره 1، 1402، صفحه 77-88]

ن

 • نشانه‌شناسی بررسی و تحلیل نشانه‌های اعتماد به نفس در تصاویر فیلم "کناره غربی" با استفاده از رویکرد کرس و ون‌لیوون [دوره 18، شماره 2، 1402، صفحه 75-89]
 • نگرش‌ مشتری تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار مصرف‌کننده در بازاریابی موبایل [دوره 18، شماره 1، 1402، صفحه 115-135]
 • نمادسازی رسانه ای بررسی تطبیقی شعارها و برنامه‌های انتخاباتی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 در محتوای روزنامه‌های کیهان، اعتماد، رسالت و شرق [دوره 18، شماره 1، 1402، صفحه 7-23]

ه

 • همذات‌پنداری تجارب کاربران زن از همذات‌پنداری با جراحی‌های زیبایی در محتواهای اینستاگرام [دوره 18، شماره 1، 1402، صفحه 101-113]
 • هویت هویت‌سازی با تکیه بر رسانه‌های نوین [دوره 18، شماره 2، 1402، صفحه 7-21]
 • هویت‌جنسیتی هویت جنسیتی برساختی در آثار سودای سیمرغ چهلمین جشنواره فیلم فجر [دوره 18، شماره 1، 1402، صفحه 25-46]
 • هویت سازی هویت‌سازی با تکیه بر رسانه‌های نوین [دوره 18، شماره 2، 1402، صفحه 7-21]
 • هوش مصنوعی هراس اجتماعی، چت GPT و سرقت علمی [دوره 18، شماره 2، 1402، صفحه 23-36]